Zorgverzekering minder winstgevend

Eigen bijdrage zorgverzekeringDe winst die zorgverzekeraars maken op de zorgverzekering is voor het eerst sinds vier jaar gedaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van Follow the Money. Bij de basisverzekering daalde de winst in 2014 met 25 procent terwijl er op de aanvullende verzekering al bijna geen winst meer wordt gemaakt. Vanwege succesvolle beleggingen bleef de gemiddelde winstdaling echter beperkt tot twaalf procent ten opzichte van 2013.

Winstdaling voor Achmea en VGZ

Verzekeraar Achmea, marktleider op het gebied van de zorgverzekering, zag de winst in 2014 dalen van een half miljard naar 418 miljoen euro. Bij VGZ is er zelfs sprake van een halvering van het resultaat, namelijk van 500 miljoen in 2013 naar 233 miljoen euro in 2014. CZ en Menzis doen wel goede zaken, zij zagen de winst wel stijgen, mede door forse beleggingswinsten.

Samen hebben Achmea, VGZ, Menzis en CZ bijna 90 procent van de zorgverzekeringsmarkt in handen en zijn ze goed voor een gezamenlijke winst van bijna 1,2 miljard euro. De vijf kleinere zorgverzekeraars, DSW, ONVZ, ASR, Eno en Zorg en Zekerheid wisten hun winst nagenoeg gelijk te houden. Samen zijn ze goed voor een winst van 111 miljoen euro.

Waar gaat de winst van zorgverzekeraars naar toe?

Sinds de invoering van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel is de winst van zorgverzekeraars enorm gegroeid, met als hoogtepunt 2013. In dat jaar werd er zoveel winst gemaakt dat de overheid er op aandrong dat een fors deel gebruikt moest worden om de premie laag te houden. De zorgpremie daalde daarom in 2014.

De winst van zorgverzekeraars wordt deels gebruik om de premiebetaler tegemoet te komen. Een ander groot deel wordt benut om het eigen vermogen van de zorgverzekeraar te vergroten. Dat betekent dat er een soort reservepot met geld apart wordt gezet om toekomstige risico’s af te dekken. Het aanmaken van reservebuffers is overigens geen bewuste keuze van de zorgverzekeraar, maar een verplichting van De Nederlandsche Bank.

Premie 2016 mogelijk omhoog

Nu dat de winst van zorgverzekeraars minder is geworden, is de kans groot dat de reservebuffer minder wordt gevuld en dat er ook minder geld terug gaat naar de premiebetaler. Dit zou er wel eens op kunnen duiden dat de premie in 2016 wederom gaat stijgen. Zeker gezien het feit dat er vorig jaar ruim 800 miljoen euro uit de reservepotjes is gebruikt om de stijging van de premie te beperken. Aangezien de zorgkosten stijgen, is het daarom aannemelijk dat ook de premie stijgt. Tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, zal hierover mogelijk meer bekend worden.

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico