Zorgverzekering 2014: wat gaat er veranderen?

Net als dit jaar zullen er in 2014 weer een aantal veranderingen worden doorgevoerd in de zorgverzekering. Bezuinigingen van het kabinet dreigden dit jaar al de verplichte zorgverzekering te raken, dit is gelukkig nog niet gebeurd. Ook in 2014 zal de basisdekking van de zorgverzekering vrijwel gelijk blijven, goed nieuws dus. Wel treffen de bezuinigingen een aantal andere zaken, er zullen allereerst veranderingen komen in de zorgpolissen: natura en restitutie. We lichten deze toe:

Naturapolis wordt strenger gemaakt

Verzekeraars maken samen met ziekenhuizen en behandelaars vaak afspraken in ruil voor korting. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van die korting, laten verzekeraars je bij een naturapolis kiezen uit een lijst van ziekenhuizen of behandelaars. Behandeld worden bij een behandelaars of ziekenhuizen die niet onder de naturapolis vallen, leiden er meestal toe dat je maar een deel vergoedt krijgt. Komend jaar zullen deze regels nog strenger gehandhaafd worden. Hou er dus rekening mee dat je aan het einde van het jaar een geschikte zorgverzekeraar zoekt, die een afspraak heeft met een door jou gewenst ziekenhuis.

Prijsverhoging restitutiepolis

De restitutiepolis dient ervoor om rekeningen terug te vorderen van alle artsen of ziekenhuizen, in tegenstelling tot de naturapolis waarvan slechts een aantal behandelaars of ziekenhuizen volledig worden vergoed. Bij het kabinet was er sprake van het schrappen van deze polis, maar dit is gelukkig niet gebeurd. Mensen met deze keuzevrijheid zullen volgend jaar wel een stuk meer betalen, het kabinet wil namelijk bezuinigen en daarmee het verschil tussen de natura -en restitutiepolis groter maken.  Wil je gebruik blijven maken van de restitutiepolis reken in 2014 dan op extra kosten.

 

Buiten de natura -en restitutiepolissen veranderen nog een aantal andere zaken:

 

Basiszorgverzekering vergoed meer psychische zorg

De enige wijziging dit jaar voor de basiszorgverzekering is die in de psychische zorg. Vanaf volgend jaar zullen weer alle bezoeken vergoed worden voor zowel lichte als zwaardere psychische problemen. Dit jaar was dit slechts een maximum van vijf bezoeken bij lichte psychische klachten.

Schrapping belastingaftrek zorgkosten

Bepaalde zorgkosten die niet vergoed worden kunnen tot en met dit jaar van de belasting afgetrokken worden. In 2014 zal het niet meer morgelijk zijn om deze kosten van de belasting af te trekken. Denk bij deze bepaalde zorgkosten aan bijvoorbeeld tandheelkundige behandelingen of hulpmiddelen als gehoorapparaten en rollators. Mocht je dus binnenkort nog van deze speciale zorg gebruik willen maken, wees er dan dit jaar nog bij.

Veranderingen zijn er dus volgend jaar weer en de meesten zijn niet al te gunstig. Het enige lichtpuntje zal het basisverzekeringspakket zijn die komend jaar nog gelijk zal blijven.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico