Zorgverzekering 2013 – politieke partijen over zorg

Morgen zijn het verkiezingen. Wat u stemt kan van cruciaal belang zijn voor de zorgverzekering in 2013. Alle partijen hebben bepaalde ideeën voor ogen, dat geldt ook voor de zorg en de zorgverzekering voor 2013 en verder. Als deze ideeën worden uitgevoerd kan dat gevolgen hebben voor uw portemonnee, in positieve of negatieve zin. Het is dus zaak om strategisch te stemmen op een partij die bij u idealen en ideeën aansluit.

Dit artikel geeft een duidelijk overzicht van de standpunten van politieke partijen over de zorg. In het bijzonder het standpunt ten opzichte van de premie, het eigen risico, de eigen bijdrage en de zorgtoeslag van de zorgverzekering.

 

 

 

 • Eigen risico blijft 350 euro, zoals afgesproken in het lenteakkoord
 • Zorgtoeslag voor lagere inkomens blijft behouden
 • Meer ruimte voor initiatief maar geen volledige marktwerking
 • 5 tot 6-duizend extra zorgverleners erbij
 • Beperking van de AWBZ

 

 

 

 • Weg met marktwerking
 • Verlaging eigen risico (op termijn afschaffing)
 • Premie zorgverzekering inkomensafhankelijk
 • Nominale premie omlaag in prijs
 • Kleinschalig werkende ziekenhuizen

 

 

 

 • Inkomensafhankelijke premie
 • Inkomensafhankelijk eigen risico
 • Weg met marktwerking
 • Meer zelfsturing en minder bureaucratie

 

 

 

 

 • Eigen risico blijft 350 euro, afspraken in het lenteakkoord worden nagevolgd
 • Basiszorg dichtbij de mensen
 • Marktwerking in de zorg voor een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs
 • Bezoek huisarts valt onder eigen risico
 • Zorgtoeslag op maat blijft bestaan

 

 

 

 

 • Eigen risico blijft 350, zoals afgesproken
 • Omdat het eigen risico stijgt moet er een compensatie komen voor de lage inkomens
 • Minder administratieve last in de zorg
 • Meer inzetten van gespecialiseerde verplegers en specialisten

 

 

 

 • Salarissen van medisch specialisten en zorgbestuurders moet worden gekort
 • Meer handen aan het bed
 • Kleinschalige zorg, minder managers
 • Eigen risico terug naar 220 euro

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico