Zorgverzekering 2013 – kleine veranderingen

De meest belangrijke veranderingen voor de zorgverzekering 2013 werden onlangs al besproken in een ander artikel. Er veranderen per 1 januari 2013, echter ook nog wat andere zaken, zowel in positieve als negatieve zin. Deze hebben over het algemeen minder impact voor de portomonnee, maar zijn daardoor toch niet minder belangrijk.

Vruchtbaarheidsproblemen

De leeftijdgrens van de zorg voor vruchtbaarheidsproblemen gaat veranderen. Deze behandeling wordt niet langer vergoed voor vrouwen van 43 of ouder.

Psychiatrische behandeling

Ook wordt er voortaan bij een psychiatrische behandeling een eigen bijdrage gevraagd van 100 of 200 euro. De laagste inkomens krijgen deze kosten nog wel volledig vergoed.

Uitleen verpleegartikelen

Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik worden in de toekomst vergoed uit de basisverzekering in plaats van de AWBZ. Het kan hier gaan om bijv. roelstoelen of speciale bedden.

Stoppen-met-roken

In 2013 vormt het programma stoppen-met-roken weer onderdeel van de basisverzekering. Men kan eenmaal per jaar beroep doen op gedagsmatige ondersteuning, medicijnen en nicotinevervangende middelen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico