“Zorgverzekeraars moeten patiënten bijstaan”

Stijging zorgpremie 2015 verwachtDe Ombudsman Zorgverzekeringen, Reina van Marwijk-Kooy, vindt dat zorgverzekeraars  hun gecontracteerde zorgaanbieders moeten aanspreken als er klachten van patiënten zijn over de kwaliteit van zorg. Op dit moment is het zo dat zorgverzekeraars doorverwijzen naar de klachtencommissie van het ziekenhuis of de betrokken zorgaanbieder. De Ombudsman vindt eigenlijk dat zorgverzekeraars zelf zich ook inhoudelijk met de kwestie kunnen en moeten bemoeien, aangezien zij deels verantwoordelijk zijn voor het inkomen van kwaliteitszorg.

Volgens van Marwijk zouden verzekeraars bijvoorbeeld kunnen uitzoeken of de geleverde zorg qua kwaliteit overeenkomt met de specificaties van het zorgcontract. Is de kwaliteit niet volgens de voorwaarden van het contract? Dan kan de zorgverzekeraar de aanbieder hier op aanspreken. Door het sluiten van zorgcontracten is er namelijk ook een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar om klachten op dit gebied in behandeling te nemen. Aldus de Ombudsman zorgverzekeringen.

Zorgverzekeraars Nederland

Uit een reactie van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat zorgverzekeraars zich op dit vlak niet verantwoordelijk voelen. “Als je een klacht hebt over het ziekenhuis, dient de klacht daar te worden neergelegd”. De zorgaanbieder is in principe ook beter in staat om iets aan de klacht te doen dan de zorgverzekeraar.

Waar worden klachten over een zorgverzekeraar ingediend?

Klachten over een zorgverzekeraar worden eerst bij de zorgverzekeraar zelf ingediend. Deze bekijkt de klacht en kan eventueel een beslissing of standpunt heroverwegen. Als de klant niet voldoende tegemoet wordt gekomen, dan kan er een klacht bij de SKGZ. Via de SKGZ kan de Ombudsman zorgverzekeringen en  de Geschillencommissie zorgverzekering worden ingeschakeld.

Bron: Skipr

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico