Zorgverzekeraars gebruiken nieuwe richtlijn tegen fraude

Nederlandse zorgverzekeraars hebben een nieuwe richtlijn ingesteld waarmee ze op passende wijze fraude kunnen bestrijden in de zorg. Het zogenaamd uniform optreden is daarbij essentieel.

Bij fraude wordt er door twee beoordelaars van de verzekeraar een checklist afgegaan waarin ook verzwarende als verzachtende omstandigheden worden meegenomen in het uiteindelijke oordeel. Aan het einde van zo’n oordeel volgen vaak passende sancties, zoals een bestuursrechtelijke, tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Belangrijker is echter het treffen van geschikte maatregelen om fraude in de toekomst te voorkomen. Zo worden andere partijen in veel gevallen gewaarschuwd over de fraudezaak.

Zorgverzekeraars hebben nog aantal maatregelen die ze kunnen nemen indien fraude voorkomt. Namelijk, het geven van een waarschuwing, opzegging van de verzekering (bij verzekerden) of het opzeggen van een contract (bij zorgverleners).

Bron 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico