Zorgverzekeraar CZ als eerste contract met Connecting Care

CZ is de eerste Nederlandse zorgverzekeraar die voor het jaar 2014 een contract heeft gesloten met Connecting Care. Connecting Care is een initiatief dat is genomen zodat men op innovatieve wijze zorg kan verlenen en bestaande zorg kan verbeteren. Om dit te bewerkstelligen hebben bepaalde apotheken een hechtere samenwerking heeft met de huisarts in de buurt.

Tussen apothekers en huisartsen wordt dus meer gecommuniceerd en nauwer samengewerkt. Bovendien werkt Connecting Care samen met apothekers in Nederland die bovengemiddeld goede farmaceutische zorg verlenen, bovendien krijgt het programma ondersteuning vanuit belangrijke universiteiten en instituten, waaronder: de Rijksuniversiteit Grongingen, SIR en Qualizorg.

Connecting Care geeft volledige transparantie over de partijen die werkzaam zijn binnen het verbond, hetzelfde geldt voor de processen en resultaten die voortvloeien uit de samenwerking. Al deze parameters, inclusief investeringen en beleidsinstrumenten worden zichtbaar gemaakt voor de zorgverzekeraars. Dit stelt CZ staat om meer kwaliteit en innovatie binnen de zorg te realiseren voor zijn patiënten. Of andere verzekeraars het voorbeeld van CZ volgen is niet duidelijk.

Bron: medicalfacts.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico