Zorgpremie kan 200 euro omlaag

De vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS) stelt dat de zorgpremie per jaar met minstens 15 % omlaag kan. Dit komt neer op een daling van 200 euro in 2013. De VVMS wil dit bewerkstelligen door medisch specialisten te betrekken in de organisatie van de gehele zorgsector.

Zorgkosten zouden namelijk voor een groot gedeelte voortvloeien uit bureaucratische rompslomp. Met behulp van de kennis van de medisch specialisten moet een expertgroep gevormd worden die nieuwe en goedkopere plannen in de praktijk gaat testen. Effectieve plannen moeten vervolgens worden ingevoerd. Alleen zo kan het bureaucratische model worden aangepakt en kan er zo een nieuwe organisatie ontstaan.

Daarnaast moeten er volgens de VVMS minder regels komen, zodat doktoren minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer tijd hebben voor de patiënten.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico