Zorgpremie en eigen risico omhoog in 2015

Aftrek ziektekostenHet kabinet heeft tijdens de begrotingsonderhandelingen besloten dat de zorgpremie en het eigen risico in 2015 omhoog gaan. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van het Algemeen Dagblad aan de hand van bronnen die bij de onderhandelingen betrokken zijn. Om precies te zijn wordt de basisverzekering gemiddeld (bijna) 10 euro per maand duurder. Het eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro per jaar. De jaarlijkse premie komt daarbij uit op pakweg 1215 euro per volwassene, bijna 120 euro meer dan dit jaar.

De stijging van zorgkosten is vooral te danken aan de overheveling van AWBZ-taken aan de zorgverzekeraars en gemeenten. De overheid krijgt hierdoor minder taken, maar de zorgverzekeraars krijgen er juist extra taken bij. Daardoor moeten ze ook meer financiële reserves opbouwen. Ook moeten de kosten voor wijkverpleging worden per 1 januari 2015 betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Al met al resulteert deze reorganisatie in een stijging van de zorgkosten en dus ook de premie en het eigen risico.

Het is overigens aan de zorgverzekeraars zelf om de premie voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering te verhogen. Een zorgverzekeraar kan er dus ook voor kiezen om de premie met meer of minder dan 120 euro te laten toenemen.

Laagste inkomens worden hard geraakt

Met eerdere verwachtingen in achterhoofd valt de stijging van de zorgpremie nog mee. Eerder werd gevreesd voor een stijging van maar liefst 150 tot 200 euro op jaarbasis. Toch komt dit nieuws voor de laagste inkomens hard aan. Zij gaan er sterk op achteruit, want ze betalen volgend jaar meer premie, meer eigen risico, maar ook minder zorgtoeslag.

Minister Schippers wil nog het nieuws nog niet bevestigen. Tijdens Prinsjesdag zal de overheid met het officiële nieuws naar voren komen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico