Zorg belangrijkste onderwerp verkiezingen

De zorg vormt bijna traditioneel bij iedere verkiezingen het belangrijkste onderwerp voor partijen. Dat is ook niet zo bijzonder, want de zorg is de grootste kostenpost voor de overheid.

Van alle belastingen gaat dus het meeste geld naar zorg. Het volk heeft nu al meerdere verkiezingsdebatten gezien, maar volgens Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie gaat het echter te veel over cijfertjes en het CPB. Zij stelt dat andere thema’s moeten worden aangekaart, zoals het gebruik van internet in de gezondheidszorg. Ook zouden partijen het vaker moeten hebben over maatregels op het gebied van preventie. Denk aan voorlichting aan jeugd op het gebied van alcohol en drugs.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico