Wie heeft de meeste macht in de zorg?

Als we kijken naar het Nederlandse zorgstelsel dan zijn er een aantal partijen die een zekere macht hebben in de zorg. Zij bepalen onder andere hoeveel premie jij betaalt en van welke zorg jij gebruik kunt maken. Wie zijn die partijen en wie heeft de meeste macht?

Overheid

Allereerst is er de overheid, die bepaalt dat iedereen die in Nederland woont of werkt moet beschikken over een basisverzekering. In feite bepaald de overheid ook van welke zorg de verzekerden gebruik kunnen maken aangezien de overheid de inhoud van het basispakket bepaalt. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de zorgtoeslag en het eigen risico.

Ieder jaar investeert de overheid vele miljarden aan zorg. Dit geld vloeit voor het overgrote deel voort uit belastinggeld. De totale overheidsinvestering wordt verspreid aan verschillende doeleinden. Het grootste deel gaat naar de zorgverzekeraars via de zorgverzekeringswet zodat zij zorg kunnen inkopen, zo gaat de zorgtoeslag die verzekerden ontvangen indirect naar de zorgverzekeraars.

Op hun beurt betalen de zorgverzekeraars de zorgaanbieders (of zorgverleners) voor de geleverde zorg waar de verzekerden gebruik van kunnen maken zodra dat nodig is. Een ander groot deel van de overheidsuitgaven gaat naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), hier wordt de langdurige zorg voor ouderen, zieken en chronisch gehandicapten van betaald.

Zorgverzekeraars

Hoewel alle zorgverzekeraars per verzekerde ongeveer hetzelfde bedrag ontvangen van de overheid, kunnen zij wel zelf de premie van de zorgverzekering bepalen. Verder hebben zij een flinke vinger in de pap als het gaat om het vaststellen van tarieven voor alle vormen van zorg die worden uitgevoerd door de vele zorgverleners. Zorgverzekeraars bepalen afgezien van de zorgplicht zelf waar zij welke zorg inkopen, dit heeft direct gevolgen voor de zorgkeuze van de verzekerde.

In Nederland kent men ongeveer 70 labels van zorgverzekeraars waarvan de meeste worden overkoepeld door “The Big Four”, dit zijn CZ, VGZ, Achmea en Menzis. Dit zijn de vier grootste (en machtigste) verzekeraars in Nederland. Tezamen hebben zij bijna 90 procent van het totale aantal Nederlandse verzekerden. Hieronder zie je hoe die verdeling ligt.

Verdeling-zorgverzekeraars

De verzekerden

De verzekerde, jij dus, vormt de grootste groep in dit verhaal. Miljoenen Nederlanders hebben een zorgverzekering. Als verzekerde bepaal je voor een deel zelf welke dekking je wilt via de aanvullende verzekering. Ook kies je deels hoeveel eigen risico je betaalt (vrijwillig eigen risico) en bij wie je verzekerd wilt worden. Verzekerden kunnen namelijk overstappen als zij ontevreden zijn over de dekking of service of  als zij de premie te hoog vinden. Dit dwingt de zorgverzekeraars in zekere mate om goede kwaliteit zorg te bieden tegen een scherpe prijs. Eenmaal per jaar kan men switchen van zorgverzekering.

Overige groepen

Dan zijn er uiteraard ook nog de zorgverleners en de patiëntenorganisaties. Die eerste groep, zoals ziekenhuizen, therapeuten, huisartsen en andere zorgverleners bepalen niet geheel zelf hoeveel zij kunnen rekenen voor het uitvoeren van een bepaalde behandeling, therapie of andere vorm van zorg. Dit gebeurt vaak in (goed) overleg met de zorgverzekeraar. Zo worden de vergoedingen vastgesteld. De laatste jaren lijkt de macht van de zorgverleners echter te zijn weggezakt. Veel zorgverleners stellen dat zij eenzijdig door de zorgverzekeraars een contract aangeboden krijgen en bij het kruisje mogen tekenen. Van onderhandeling zou steeds minder sprake zijn.

[poll id=”5″]

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico