Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Voor veel mensen is het onduidelijk wat nu precies het verschil is tussen een basisverzekering met een naturapolis of een restitutiepolis. Hieronder zie je een duidelijke, overzichtelijke tabel met de precieze verschillen:

  Naturapolis Restitutiepolis
Premie Premie ligt gemiddeld een paar euro per maand lager Premie ligt enkele euro’s per maand hoger dan bij een naturapolis.
Zorgkeuze Je kiest uit gecontracteerde zorgverleners Vrij in keuze uit zorgverleners
Vergoeding Je hebt recht op volledige vergoeding van gecontracteerde zorgverleners binnen de polisvoorwaarden van jouw verzekering.Bij ongecontracteerde zorgverleners heb je geen of slechts beperkte vergoeding voor zorg. Je hebt recht op volledige vergoeding van gecontracteerde zorgverleners binnen de polisvoorwaarden van jouw verzekering. In geval van ongecontracteerde zorg heb je recht op vergoeding tot ten minste het wettelijke of marktconforme tarief. Bij sommige verzekeraars wordt altijd volledig vergoed bij ongecontracteerde zorg.
Polis metaanvullende verzekering? Je kiest voor aanvullende zorg uit zorgverleners waarmee via de zorgverzekeraar afspraken zijn gemaakt, zoals fysiotherapeuten, homeopaten, klinieken, etc. Je hebt bij gecontracteerde zorgverleners recht op de vergoeding die wordt vermeldt in de polisvoorwaarden. Ongecontracteerde zorg wordt niet of deels vergoed. Je kiest voor aanvullende zorg uit alle mogelijke zorgverleners. Je hebt bij gecontracteerde zorgverleners recht op de vergoeding afhankelijk van de voorwaarden in de polis. Bij niet-gecontracteerde zorg, dus bij zorgverleners waar geen afspraken mee zijn gemaakt, heb je recht op vergoeding tot ten minste 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief. Wel zijn de polisvoorwaarden van toepassing.
Declareren Declareren is vaak sneller, omdat alles via de zorgverlener loopt Soms moet je handmatig declareren en in sommige gevallen moet je de rekening voorschieten. Meestal gaat het dan om kleinere bedragen

Vergoeding zorg bij restitutiepolis

Let op: gecontracteerde zorg bepaalt vaak de mate van vergoeding via restitutiepolis

Bij veel zorgverzekeraars die een restitutiepolis aanbieden, geldt dat ongecontracteerde zorg alleen tot het wettelijke of marktconforme tarief wordt vergoed. Deze is of via de wet of door de zorgverzekeraar zelf vastgesteld aan de hand van de gemiddelde zorgkosten voor de desbetreffende behandeling. Vraagt de zorgverlener een hoger tarief, dan moet je zelf het verschil bijbetalen.

Alleen als de zorgverzekeraar een afspraak heeft met de zorgverlener wordt wel het volledige bedrag vergoed, mits de behandeling of zorg binnen de dekking van jouw polis valt uiteraard. Met andere woorden, voor een restitutiepolis is de mate van vergoeding voor zorg afhankelijk van het feit of de verzekeraar wel of geen afspraken heeft met een bepaalde zorgverlener.

Vraag bij twijfel altijd even na bij de zorgverzekeraar in hoeverre niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico