Wat gebeurt er als je de zorgverzekering niet betaalt?

Betaal je geen premie voor de zorgverzekering, maar ben je wel verzekerd? Dan ontvang je allereerst een aantal betalingsherinneringen van jouw zorgverzekeraar. Als betaling van de premie dan nog eens zes maanden uitblijft, wordt je als verzekerde en wanbetaler aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Dit college kan er vervolgens voor zorgen dat de verschuldigde premie wordt ingehouden op jouw salaris. 

Wat kunnen zijn de consequenties voor wanbetalers?

Na een betalingsachterstand van zes maanden sta je ingeschreven bij het CVZ. Je betaalt dan niet langer premie aan jouw verzekeraar, maar je bent nog wel verzekerd via de basisverzekering. Voor wanbetalers betekent dit vaak het volgende:

  • Eventuele aanvullende zorgverzekeringen worden (meestal) opgezegd
  • Je gaat een hogere premie betalen (130% van de standaardpremie), je kunt dit zien als een boete
  • Jouw werkgever, pensioen- of uitkeringsinstantie houdt de premie in op het salaris. Eventueel krijg je daarbij ook nog rekeningen indien het inkomen niet toereikend is
  • In veel gevallen beland je in de schuldsanering of een schuldaflossingsproces. Het is ook mogelijk een betalingsregeling te treffen.

Schuld afgelost?

Na het aflossen van de schuld wordt de premie weer gewoon aan de zorgverzekeraar betaald en wordt er niet langer salaris ingehouden. De hogere premie komt dan ook te vervallen. Als je schuld is afgelost ontvang je automatisch een bericht van het College voor Zorgverzekeringen. Eventueel kun je dan ook weer een aanvullende zorgverzekering proberen af te sluiten als deze is opgezegd.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico