Verschillen in basispakket voor zorgverzekeringen

Normaal gesproken is het basispakket bij alle zorgverzekeraars exact hetzelfde, echter zijn er toch een aantal verschillen ontdekt, met betrekking tot contracten die zorgverzekeraars hebben met zorgverleners. Je moet dus goed kijken wat voor een basispakket het meest past bij je persoonlijke situatie. Misschien is de zorgverlener bij jouw in de buurt niet gecontracteerd, dit kan (in vrij zeldzame gevallen) extra kosten voor u tot gevolg hebben.

Basisverzekering 2013

In principe is de basisverzekering qua dekking overal gelijk, wel kan er verschil zitten in de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld, kan er verschil zitten in dekking voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. In de wet van de zorgverzekering (zorgverzekeringswet) bestaat namelijk geen verplichting voor de verzekeraars op bij alle zorgaanbieders contracten af te sluiten. Dit komt door de marktwerking, deze laat namelijk toe dat verzekeringsmaatschappijen kunnen kiezen voor zorgverleners met gunstige prijzen en/of goed kwaliteit.

Het kan dus voorkomen dat bepaalde zorgaanbieders niet zijn gecontracteerd door de verzekering. Behandelingen bij deze zorgaanbieders worden wel vergoed, maar soms maar gedeeltelijk. De basisverzekering dekt dan niet genoeg voor de gehele benhandeling. Kijk daarom goed in uw polis van de basisverzekering welke contracten uw zorgverzekeraar heeft afgesloten met zorgverleners.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico