Zorgverzekering en Prinsjesdag: dit verandert er

Prinsjesdag zorgverzekeringHet is vandaag Prinsjesdag. Dat betekent dat ook de veranderingen op het gebied van de zorg en de zorgverzekering bekend zijn gemaakt. Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen met betrekking tot de zorgpremie, het eigen risico, de zorgtoeslag en de AWBZ? En zijn er ook nog wijzigingen ten aanzien van het basispakket en de inkomensafhankelijke bijdragen voor de zorgverzekering en de AWBZ?

Let op: dit artikel heeft betrekking op de begroting van 2015. De begroting van 2016 ten aanzien van zorg is hier te lezen

Overzicht van alle veranderingen

Miljoenennota

 • De overheid geeft 72,9 miljard euro uit aan zorg in 2015. Dat is 4,9 miljard minder dan vorig jaar. Je zou kunnen spreken van een bezuiniging al is dat misschien wat kort door de bocht, want door bepaalde reorganisaties hoeven er ook minder kosten te worden gemaakt.

Zorgpremie

 • De zorgpremie (premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar) zal volgend jaar stijgen met ongeveer 10 euro per maand naar 1211 euro per jaar. Let op: het gaat hier om een richtlijn. Uiteindelijk bepaalt de zorgverzekeraar zelf de premie voor zijn/haar polissen.

Eigen risico

 • Het eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro per jaar.

Zorgtoeslag

 • De zorgtoeslag stijgt voor de laagste inkomens ter compensatie van de stijging van de zorgpremie. Hoeveel is echter nog niet precies bekend. Meer wordt rond eind november duidelijk als de zorgverzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt. Wel is bekend dat mensen die te maken hebben met een modaal inkomen (of net daaronder) gemiddeld minder of helemaal geen zorgtoeslag meer krijgen. De inkomengrenzen worden (naar alle waarschijnlijkheid) namelijk aangepast naar beneden.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en AWBZ

 • De inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ (gaat over in de nieuwe inkomensafhankelijke premie voor de wet langdurige zorg) gaat in 2015 naar 9,65 procent. Dit is een forse daling ten opzichte van nu in 2014 (12,65 procent).
 • Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (Zvw) voor zelfstandigen, gepensioneerden en werkgevers gaat omlaag van 5,4 naar 4,85 procent.

Basispakket

 • Wijkverpleging zal in 2015 worden toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. Verpleegkundigen die opereren in de woonwijken krijgen een zelfstandigere rol en bepalen voortaan zijn welke zij zorg gaan leveren aan de zorgbehoevenden. Sociale wijkteams zullen ondersteuning geven aan de wijkverpleegkundigen. Wijkverpleging komt niet ten laste van het eigen risico.
 • Verder gaan de eerder genoemde wijzigingen in het kader van vergoedingen uit het basispakket (als het goed is) gewoon door. Hier kan het ministerie van VWS echter nog wijzigingen in aanbrengen.

Wmo en AWBZ

 • De AWBZ zorg verandert volgend jaar. Het doel van de wijzigingen is om mensen met een beperking of chronische ziekte zo lang mogelijk thuis te laten wonen. AWBZ taken zullen overgaan naar een aantal (nieuwe) wetten, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning en de nieuwe jeugdwet. Doordat zorgverzekeraars er meer taken en verantwoordelijkheden bij krijgen, moeten zij grotere financiële reserves opbouwen. Dit heeft impact op de zorgpremie (zie hierboven).
 • Er is in 2015 40 miljoen euro vrijgemaakt om de transitie naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verzachten. Dit komt nog bovenop de middelen voor de Wmo uit het voorjaar (195 miljoen) en het bedrag van 75 miljoen wat beschikbaar is voor 2015 en 2016 in de thuishulp

Conclusies

 • Aan de hand van de stijging van de zorgpremies en het eigen risico kunnen we er voorzichtig vanuit gaan dat de zorgkosten voor verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) volgend jaar zullen stijgen. Vooral huishoudens met een inkomen net onder modaal gaan er op achteruit, omdat er op hun zorgtoeslag wordt gekort. In 2015 zullen mogelijk een half miljoen Nederlanders hun zorgtoeslag verliezen. Huishoudens met een brutosalaris van 2.450 euro ontvangen dit jaar nog een toeslag van 450 euro. Volgend jaar krijgen ze helemaal geen toeslag meer. Toch is er enige voorzichtigheid geboden met dit nieuws, omdat de overheid de grensinkomens nog bekend moet maken.
 • Aan de andere kant daalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de AWBZ met maar liefst drie procent. Voor lage inkomens resulteert dit al gauw in een besparing van 600 euro op jaarbasis. Bij het AWBZ-grensinkomen van 33.363 euro (2014) loopt het voordeel op tot 1.000 euro op jaarbasis. Dat is een flinke meevaller, zo lijkt het echter. Toch moet ook dit nieuws worden genuanceerd: de inkomstenbelasting voor de 1e en 2e schijf stijgt namelijk ook met 3 procent waardoor de korting teniet wordt gedaan.
 • Ook zelfstandigen zullen er niet op vooruit gaan, hoewel zij wel minder inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de Zvw.
 • Net zoals voorgaande jaren zullen er wel weer flinke verschillen zitten in de zorgpremies van verschillende zorgverzekeraars. Met name op het gebied van aanvullende zorg, zoals fysiotherapie en tandheelkunde zullen de verschillen weer duidelijk aanwezig zijn.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico
1

Reageren op: Zorgverzekering en Prinsjesdag: dit verandert er

 1. A.Hafid18/09/2014 0:29

  Wil een offerte voor de 1-1-215

Reageren?