Veranderingen zorgverzekering 2016; een overzicht

Wijzigingen basispakketOok in 2016 zal de zorgverzekering op een aantal vlakken gaan veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van vrije artsenkeuze en de verstrekkingen uit het basispakket. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen die op dit moment bekend zijn, in kaart gebracht.

Zorgwet (vrije artsenkeuze)

Afhankelijk was het idee van het kabinet, onder leiding van Minister Schippers van Volksgezondheid, om zorgverzekeraars de mogelijkheid te geven om bij een budgetpolis niet-gecontracteerde zorgaanbieders en ziekenhuizen niet (0 procent) te vergoeden. Dit plan zou betekenen dat budgetpolissen  (een basisverzekering) een stuk goedkoper kan worden, maar tegelijkertijd zou dit de vrije artsenkeuze nog verder inperken. Op dit moment krijgt een verzekerde nog tenminste 50 a 60 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Het plan van Schippers kon dan op veel kritiek leveren en werd uiteindelijk zelfs weggestemd in de eerste kamer. Schippers heeft daarom een alternatief plan geïntroduceerd.

Alternatief plan zorgkeuze

Met het alternatieve plan van Schippers verandert er aan de budgetpolis op zich niet zoveel. Deze blijft gewoon bestaan net zoals de natura- en restitutiepolis. Het verschil zit hem in het feit dat het kabinet verzekerden juist wil stimuleren om gebruik te maken van ziekenhuizen, specialisten en andere zorgaanbieders waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Dat doet men door een korting te geven op het eigen risico. Je betaalt dan bijvoorbeeld nog maar 275 euro eigen risico in plaats van 375 euro. Voorwaarde is uiteraard wel dat je kiest uit een select aantal zorgaanbieders waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Tot slot staat er in de nieuwe zorgwet dat zorgaanbieders meer vrijheid moeten krijgen bij het uitvoeren van de behandeling en daarmee dus minder gebonden zijn aan de verzekeraar. Het alternatieve plan moet nog worden goedgekeurd in de eerste kamer.

Verschillen polissen in 2016

De zorgverzekering zal er volgend jaar dus mogelijk als volgt uit kunnen zien:

Budgetpolis Naturapolis Restitutiepolis
Beperkte zorgkeuze: planbare zorg (bijv. knie- of staaroperatie) bij select aantal zorgaanbieders Ruime zorgkeuze: keuze uit ruim aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en klinieken Vrije zorgkeuze: keuze uit ruim tot zeer ruim aanbod gecontracteerde ziekenhuizen en klinieken
Niet-gecontracteerde zorg: 50 – 75 procent vergoeding gemiddeld gecontracteerde tarief (afhankelijk van verzekeraar) Niet gecontracteerde zorg: 60 – 80 procent vergoeding gemiddeld gecontracteerde tarief (afhankelijk van verzekeraar) Niet gecontracteerde zorg: 100 procent vergoeding gemiddeld gecontracteerde tarief
Korting op eigen risico indien men kiest uit gecontracteerde zorgaanbieders Geen korting eigen risico Geen korting eigen risico
Declareren meestal alleen via het internet Declareren via het internet en meestal mogelijk via de post Declareren via het internet en meestal mogelijk via de post

 

Basispakket

Ook zal het basispakket wederom enkele aanpassingen ondergaan. Dat is immers ieder jaar het geval. Wat er allemaal gaat veranderen is nog niet bekend. Wel weten we dat het eigen risico waarschijnlijk iets zal worden verhoogd (mogelijk naar 400 euro) en dat de sportarts officieel zal worden erkend als arts/specialist. Dit heeft als gevolg dat behandeling bij deze arts kan worden vergoed uit het basispakket. Een verwijsbrief van de huisarts is in dat geval wel belangrijk. In 2015 is het nog noodzakelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten om voor vergoeding van de sportarts in aanmerking te komen.

Verder zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport kritisch kijken naar de inhoud van het basispakket. Kunnen er zorgvormen uit het basispakket worden gehaald of moeten er nieuwe zorgvormen bij? Laatst kwam naar voren dat Minister Schippers gaat kijken om de vergoeding van plastische chirurgie vanuit de basisverzekering te laten lopen. Er moet dan uiteraard wel sprake zijn van plastische chirurgie bij medische noodzaak. In 2005 werd deze verstrekking ook al vergoed vanuit het basispakket, maar hier werd toen veel misbruik van gemaakt. Plastisch chirurgen zullen dus met een goed plan moeten komen ter herinvoering van de vergoeding van plastische chirurgie. Zo mogen cosmetische ingrepen uiteraard niet door de basisverzekering worden gedekt.

Premie

Tot slot zal er ook ten aanzien van de zorgpremie iets gaan veranderen. Verwachting is dat de premie in 2016 zelfs iets omlaag kan gaan, omdat hij in 2015 is gestegen en omdat zorgverzekeraars waarschijnlijk gebruik gaan maken van hun winstreserves. Rond eind oktober tot midden november maken de zorgverzekeraars hun premie voor 2016 bekend. In dit overzicht kun je ze dan vinden.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico