Tandartskosten kinderen niet altijd vergoed door zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars, waaronder Achmea vergoeden de tandartsbehandelingen voor kinderen onder de 18 niet helemaal. Terwijl de mondzorg voor jongeren en kinderen onder de 18 jaar gewoon staat vermeld in de basisverzekering, ook in het jaar 2013. Begin dit jaar deed de minsister van volksgezondheid een oproep aan de zorgverzekeraars, een aanpassing door te voeren zodat deze kosten wel vergoed worden. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden nu wel de gehele behandelingenreeks.

Tandartsen mogen ook per 1 januari 2013 zelf hun tarieven vastleggen. Doordat sommige tandartsen duurder zijn, stellen sommige zorgverzekeraars een maximum vergoeding in. Dit kan betekenen dat een duurdere tandarts een eigen bijdrage van de patiënt vereist. Dankzij de oproep van de minister hebben de meeste zorgverzekeraars geen maximum vergoeding meer voor tandartsbehandelingen voor kinderen. De meeste zorgverzekeringen van risicodrager Achmea hebben hier echter nog geen gehoor aan gegeven, het gaat bijv. om: Agis, Interpolis en Take Care Now. Zij hanteren dus nog maximum vergoedingen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico