Studenten kunnen fors besparen op hun zorgverzekering

Studenten zijn over het algemeen gezonde jongeren die gemiddeld minder gebruik maken van zorgverzekering dan andere bevolkingsgroepen. Hoe komt het toch dat juist zij veel geld kunnen besparen op zorg? Dat proberen wij in dit artikel uit te leggen.

Ten eerste moet duidelijk worden gemaakt dat veel studenten nog steeds over dezelfde zorgverzekering beschikken die hun ouders voor hun hadden afgesloten. Deze zorgverzekeringen zijn, zeker voor studenten niet altijd de goedkoopste en meest geschikte.

Verder heeft 71 % van de studenten nog nooit overwogen om een overstap te maken en slechts 9% maakte tijdens zijn/haar tijd als student, daadwerkelijk de overstap. Dit bleek uit een korte enquête gedaan door zorgkeus 2013.

De redenen dat studenten toch de overstap maken heeft veelal te maken met hun kleinere budget. Nu hun zorgverzekering niet langer door hun ouders wordt betaalt, moeten zij zelf voor de kosten opdraaien, met als gevolg dat deze studenten bewust werden van hun  uitgaven op het gebied van zorg. Ook zagen zij snel in dat besparingen voor handen liggen, simpel weg door een overstap te maken van zorgverzekering. Een grondige vergelijking was hiervoor wel van groot belang.

Toch kunnen veel studenten nog meer geld kunnen besparen door nog kritischer te kijken naar hun zorgverzekering.

Hoe kunnen studenten besparen op hun zorgverzekering?

Naast het overstappen naar een goedkopere basisverzekering (zie bijv. onze top 10) zijn er nog een aantal andere vlakken waarop de student nog goedkoper uit kan zijn voor de ziektekostenverzekering. Kijk voor de goedkoopste studentenzorgverzekering in 2013 naar onze vergelijkpagina.

Eigen risico – zoals in de introductie al werd gezegd, zijn studenten relatief gezond en vallen bovendien buiten risicogroepen voor dure behandelingen op het gebied van zorg. Dit komt vooral vanwege hun gunstige leeftijd en levensstijl. Dat maakt hen gemiddeld gezonder dan andere bevolkingsgroepen. De feiten liegen er niet om.

Toch zijn er maar weinig  die het aandurven hun eigen risico te verhogen, zelfs al overschrijden ze zelden of nooit het eigen risico in een bepaald jaar.

Nu het eigen risico in 2013 nog verder stijgt is het voor studenten nog aantrekkelijker het eigen risico met 500 euro te verhogen. Daardoor besparen zij tot 25 euro per maand (ong. 300 euro per jaar) op hun zorgpremie. Dit betekend dat je, als student, 200 euro apart zou moeten leggen voor noodgevallen, in het ernstige geval dat je bijv. een been breekt. In de vaker voorkomende “schadevrije” jaren, waarin het eigen risico niet wordt overschreden bespaart de student 300 euro op de zorgpremie.

Aanvullende zorg – veel studenten hebben een aanvullende zorgverzekering waar ze bijna nooit gebruik van maken. De vergoedingen die zij ontvangen van hun zorgverzekeraar, bijvoorbeeld voor behandeling bij de fysiotherapeut, weegt lang niet altijd op tegen de maandelijkse premie die zij betalen aan hun ziektekostenverzekeraar. Het is daarom wijs om misschien eens een kritische blik te werpen op de noodzaak een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Een basispakket voldoet namelijk al snel aan de wensen en eisen van de gemiddelde student.

Sommige aanvullende zorgpakketten kunnen echter wel degelijk aantrekkelijk zijn voor studenten, kijk bijvoorbeeld naar pakketten die vergoedingen geven voor anticonceptie of vaccinaties voor stages en vakanties naar het buitenland.

Studenten korting/collectiviteit – Een aantal zorgverzekeringen bieden kortingen, op gebied van collectiviteit voor grote groepen studenten. Als student kun je jezelf ook aanmelden bij zo’n collectief en daarmee 10% korting op de zorgpremie ontvangen. Maak hier dan ook zeker gebruik van mocht je nog geen collectiviteitskorting hebben!

Hieronder een goed voorbeeld van een student die:

a)      een overstap maakte van zorgverzekering,

b)      zijn eigen risico verhoogde,

c)       zijn aanvullende verzekering opzegde,

d)      en een studentenkorting ontving van zijn nieuwe zorgverzekeraar

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico