Stijging zorgkosten in 2015

Wijzigingen basispakketVerzekerden dreigen volgend jaar veel meer te gaan betalen voor hun zorgverzekering dan dit jaar. Vooral huishoudens met een laag inkomen dreigen de dupe te gaan worden, omdat zij grote stijgingen in kosten niet goed kunnen opvangen. Zowel het eigen risico als de zorgpremie lijken in 2015 flink te gaan stijgen. Dat blijkt uit de aankomende wijzigingen binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Veel zorgtaken die nu nog onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen via de AWBZ, komen volgend jaar namelijk onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. Door verschuiving van de zorgtaken krijgen zorgverzekeraars meer werk en maken ze meer kosten. Ook de financiële buffers van zorgverzekeraars moeten worden vergroot. De reorganisatie zal de verzekerde hard raken. Het centraal planbureau gaf in maart al aan dat de zorgpremie op jaarbasis mogelijk met ongeveer 144 euro zou gaan stijgen. Minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport verwacht een stijging van ongeveer 124 euro. Ook is het nog maar de vraag of lage inkomens worden gecompenseerd voor de stijging van de zorgkosten, bijvoorbeeld door het verhogen van de zorgtoeslag. Vorig jaar (2014) ging de zorgtoeslag al met circa 16 euro per maand omlaag. Het is niet ondenkbaar dat de zorgtoeslag volgend jaar gelijk blijft. Voor een huishouden van vier personen zal dit betekenen dat zij pakweg 600 euro per jaar minder te besteden hebben. Voor de lagere inkomens is dat een zeer forse terugval.

Eigen risico

Ieder jaar stijgt of daalt het eigen risico in verhouding met een stijging of daling van de zorgkosten. Dat zal ook volgend jaar niet anders zijn. Doordat de zorgkosten mogelijk gaan stijgen vanwege de wijzigingen binnen de Zvw, zal ook het eigen risico gaan stijgen. Aan de hand van een extrapolatie en een trendlijn, hebben we hieronder getracht in te schatten op welk bedrag het eigen risico volgend jaar uitkomt.

Stijging eigen risico

Zoals je kunt zien ligt het wettelijk, verplichte eigen risico volgend jaar naar schatting op ongeveer 400 euro.

Basispakket

Ook in het basispakket staan er wijzigingen gepland. Sommige zijn wellicht in het voordeel van de verzekerde, maar de meeste zijn juist nadelig:

  • Psychische jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar valt niet langer onder de dekking met het basispakket. Dit zal voortaan door de gemeentes worden geregeld.
  • Een aantal geneesmiddelen en specifieke medische behandelingen worden toegevoegd aan de dekking van het basispakket
  • Orgaandonoren krijgen reiskosten vergoed van de verzekeraar
  • Werelddekking voor spoedeisende hulp zal (waarschijnlijk) niet langer worden gedekt. Verzekerden die buiten Europa op reis gaan doen er dan verstandig aan een reisverzekering af te sluiten met dekking voor medische kosten.

Lees op deze pagina alle wijzigingen binnen het basispakket die bekend zijn.

Prinsjesdag

Op dinsdag 16 september is het Prinsjesdag. Op die dag zal de inhoud van het nieuwe basispakket voor het jaar 2015 bekend worden gemaakt. Ook zaken, zoals de voor de hand liggende stijging van het eigen risico en de wijzigingen met betrekking tot de AWBZ en Wmo zullen duidelijk worden. Daarmee zullen we ook een beter beeld krijgen van de stijging in de zorgpremie en het eigen risico.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico