SKGZ: verzekerden klagen steeds vaker over zorgverzekering

SKGZIn 2013 groeide het aantal klachten van verzekerden over hun zorgverzekering met 19 procent ten opzichte van 12. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekering (SKGZ). Deze onpartijdige organisatie kan problemen tussen de verzekerde en verzekeraar op lossen of verhelderen. Om dat te bewerkstelligen is er soms sprake van bemiddeling tussen de verzekerde, zorgverzekeraar en ombudsman zorgverzekeringen.

Oorzaak toename

Het is niet direct duidelijk waarom het aantal klachten is gestegen, stelt het SKGZ. Mogelijk heeft het te maken met de verhoging van het eigen risico in 2013 naar 350 euro. Over dit onderwerp kreeg het SKGZ namelijk veel meer klachten dan in de jaren ervoor. Ook denkt het SKGZ dat zij als partij meer bekendheid hebben gekregen onder de bevolking, waardoor het aantal klachten vanzelfsprekend toeneemt.

Opvallend uit het jaarverslag is het aantal wanbetalers met een betalingsachterstand van de zorgpremie. Maar liefst 319.000 mensen hebben een schuld. Dat is 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Een premieachterstand van 6 maanden wordt door de zorgverzekeraar gemeld bij het Zorginstituut Nederlaand (voormalig CVZ). Mogelijk zouden meer wanbetalers hiertegen in protest gaan bij het SKGZ.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico