Prinsjesdag 2016: wijzigingen premie, zorgtoeslag en eigen risico

Prinsjesdag zorgverzekeringTijdens Prinsjesdag op dinsdag 15 september is gebleken dat er in 2016 een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Volgens ramingen van het kabinet stijgt de zorgpremie volgend jaar. Ter compensatie wordt wel de zorgtoeslag verhoogd voor de laagste inkomenscategorie. Wel gaat het eigen risico volgend jaar omhoog. Tot slot zijn er ook wat kleine wijzigingen in het basispakket en in de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zvw. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende veranderingen.

Premie zorgverzekering

  • Het kabinet heeft de nominale rekenpremie van 2016 berekend op 1288 euro. Dat is 92 euro meer dan dit jaar het geval is. Voor de premiebetaler betekent dat een extra kostenpost van ruim 7,5 euro per maand, mocht de rekenpremie de definitieve premie gaan worden.
  • Hoogleraar gezondheidseconomie, Wim Groot, vindt de schatting van het kabinet niet reëel. Volgens hem zou de premie zelfs stijgen met 120 euro volgend jaar, ofwel een tientje per maand.
  • Uiteindelijk bepalen zorgverzekeraars zelf de premie van hun basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

De premie stijgt omdat zorgverzekeraars te maken krijgen met strengere regelgeving rondom de financiële gezondheid op de langere termijn. Daardoor moeten verzekeraars grotere financiële buffers opbouwen en is er minder geld beschikbaar om de stijgende zorgkosten in te dammen. Ook de overheveling van de wijkverpleging vanuit de AWBZ naar het basispakket speelt een rol in dit verhaal. Zorgverzekeraars lopen daardoor meer financieel risico.

Zorgtoeslag

  • Om de stijging van de premie te compenseren stijgt de zorgtoeslag in 2016 met bijna zes euro per maand voor een eenpersoonshuishouden (alleenstaande) en 12 euro per maand voor meerpersoonshuishoudens.
2015 2016
Maximale zorgtoeslag (eenpersoonshuishouden) 942 euro 1013 euro
Maximale zorgtoeslag (meerpersoonshuishouden) 1791 euro 1935 euro
  • De toename in zorgtoeslag lijkt op het eerste oog echter niet voldoende om de stijging van de premie te compenseren. Die stijgt namelijk met ruim 7,5 euro per maand als we de rekenpremie van het kabinet moeten geloven.

Uiteindelijk bepaald de overheid de definitieve toeslagbedragen voor premiebetalers aan de hand van de gemiddelde zorgpremie.

Eigen risico

  • Net als vorige jaar stijgt het eigen risico in 2016. Verzekerden betalen 10 euro per jaar meer voordat zorgkosten uit de basisverzekering volledig worden vergoed. Daarmee komt het wettelijk verplichte eigen risico uit op 385 euro. Zie ook de grafiek hieronder (bron: ZorgWijzer.nl).

Eigen risico in 2016

Het eigen risico is overigens niet altijd van toepassing. Kraamzorg, verloskundige zorg, de huisarts en zorg vanuit de aanvullende verzekering zijn bijvoorbeeld uitgesloten van het eigen risico. Ook  18-jarigen betalen geen eigen risico voor de zorgkosten die zij maken.

Basispakket

In het basispakket van 2016 vinden een beperkt aantal veranderingen plaats:

  • De eigen bijdrage van 25 procent voor gehoortoestellen is alleen nog maar van toepassing voor volwassenen (18 jaar en ouder). Kinderen krijgen hun hoortoestel volledig vergoed.
  • Sportarts wordt erkend als medisch specialist en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Prenatale screening tijdens de zwangerschap in 2016 wordt vanuit het basispakket gedekt.
  • Ook prenatale chirurgie voor kinderen met een open ruggetje wordt gedekt door de basisverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage(n)

Hoewel de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz-premie) gelijk blijft op 9,65 procent van het inkomen, daalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wel met 0,2 procent. ZZP’ers en gepensioneerden daarentegen, betalen in 2016 wel een groter deel van hun inkomen aan de Zorgverzekeringswet, namelijk 5,5 procent. Hieronder een overzicht van de bijdragen in 2015 en 2016.

2015 2016
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werknemers) 6,95 procent 6,75 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ZZP’ers/gepensioneerden) 4,85 procent 5,50 procent

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico