Premie zorgverzekering VGZ lager in 2014

Zorgverzekeraar VGZ heeft zojuist zijn premie voor 2014 onthuld. Zij verlagen de zorgpremie van de standaard Naturapolis komend kalenderjaar met 12 euro per maand (ofwel: op jaarbasis 144 euro). Ook de restitutiepolis (met vrije zorgkeuze) wordt goedkoper. Deze is in 2014 4 euro per maand duurder dan de Naturapolis. De goedkoopste polis van VGZ is echter nog niet bekend. Dat betekent dat hun laagste premie (de online polis: Natura selectief) nog lager uit kan vallen! Hier heeft men echter wel minder zorgkeuze. 

De daling van de premie komt neer op ruim 11 procent. Een flinke daling dus. Bij het “vrijwillig” verhogen van het eigen risico ontvangen verzekerden bij 180 euro korting op de jaarlijkse premie. Verzekerden betalen dan 80,95 per maand aan premie. Echter moeten zij dan wel het vrijwillige eigen risico instellen op 500 euro. Het totale eigen risico is dan 860 euro. Ook dit bedrag kan nog lager uitvallen met de goedkope online polis van VGZ en eventuele speciale kortingen die worden aangeboden.

VGZ behoort tot één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. De twee andere grote zorgverzekeraars, CZ en Menzis moeten hun zorgpremie nog bekend maken. Er wordt echter verwacht dat ook zij de premie laten dalen met enkele tientallen euro’s per jaar.

Eerder lieten ook Zilveren Kruis (Achmea) en DSW de premie al dalen met ongeveer 8 procent. De daling van de basispremie bij veel zorgverzekeraars is het gevolg van de 1,4 miljard euro aan winst die zij afgelopen jaar bij elkaar hebben gemaakt. Allereerst is het aantal mensen dat zorg gebruikt, afgenomen. Daarnaast is de prijs van medicijnen afgelopen lager dan in voorgaande jaren. Daardoor kunnen verzekeraars tegen een lager tarief medicijnen vergoeden. Verzekeraars willen hun verzekerden laten profiteren van deze financiële meevallers.

Korting

Bij MijnZorgverzekering ontvangen overstappers naar VGZ een korting van 5 procent op de maandelijkse premie van de basisverzekering. Hiermee komt de VGZ Natura polis uit onder de 90 euro per maand. Dit zorg initiatief is vanuit VGZ opgezet bij een aantal zorgvergelijkers.

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico