Patiënten: macht zorgverzekeraars te groot

nieuwe polis zorgverzekeraarsPatiënten en zorgverleners vinden dat zorgverzekeraars in Nederland te machtig zijn en te veel geld hebben. Ze willen daarom dat de overheid gaat ingrijpen. Dat blijkt uit de Nationale Zorgmonitor van 2014 die op 16 oktober werd gepresenteerd.

Nadruk op kwaliteit

Vooral patiënten, artsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten maken zich steeds meer zorgen over de macht van de zorgverzekeraars. Zij willen daarom dat de overheid meer controles uitvoert zodat de nadruk niet te komt te liggen op het maken van winst, maar op het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Steeds vaker wordt geklaagd dat zorgverzekeraars op allerlei manieren proberen hun kosten te besparen, maar dat dit vaak ten nadele komt van de kwaliteit van zorg en behandelingen. Zo zijn fysiotherapeuten en logopedisten vaak uit financiële noodzaak verplicht om contracten aan te gaan met ondermaatse vergoedingen. Zij moeten daarom het gemiddeld aantal behandelingen per uur opschroeven om er financieel niet op achteruit te gaan.

Bedreiging solidariteit

De hoge kosten in de zorg vormen volgens het onderzoek bij 70 procent van de deelnemers voor een bedreiging van de solidariteit tussen patiënten. Zo is een zorgverzekering met vrije artsenkeuze en een ruime aanvullende dekking een luxe product geworden die voor velen al lang niet meer te betalen is. Steeds meer mensen kunnen dan ook het eigen risico, de eigen bijdrages en de hoge premies voor de basis- en aanvullende zorgverzekering niet meer bekostigen. Het gevolg is een groei van het aantal wanbetalers en een steeds groter wordende tweedeling tussen arm en rijk.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico