Dagbesteding en begeleiding definitief naar gemeenten

Vanaf januari volgend jaar krijgen gemeenten er een twee-tal taken bij, namelijk de dagbesteding en de begeleiding van thuiswonde ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. De voormalige AWBZ taken zullen gaan vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vandaag stemde de eerste kamer in met de plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
08-07-2014Lees Meer

Gegevens verzekerden 2 jaar openbaar

Persoonlijke gegevens van maar liefst 27.000 verzekerden bij VGZ zijn twee jaar lang bewaard gebleven op een privé computer van een medewerker. Het is niet duidelijk of de gegevens door onbevoegden zijn ingezien. Wat vast staat is dat er een fout is gemaakt.
02-07-2014Lees Meer

Nieuwe ‘Schippers’ zorgpolis is definitief

In 2016 kunnen verzekerden kiezen uit een nieuwe, goedkopere polis. Deze polis werd kort geleden al geïntroduceerd door Minister Schippers, maar is nu definitief. Vandaag was er in meerderheid in de Tweede Kamer. Hoewel de nieuwe zorgpolis goedkoper is, kunnen verzekerden niet langer rekenen op volledige of gedeeltelijke vergoeding van ongecontracteerde zorg, met andere woorden, zorg die is geleverd door zorgaanbieders waar geen contract mee is afgesloten. Huisartszorg, fysiotherapie, tandheelkunde, logopedie, dieetadvies, wijkverpleegkunde en de apotheek zijn een uitzondering op deze regel.
24-06-2014Lees Meer

Wijzigingen in de Wmo per 2015

Ingaande 1 januari 2015 zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit komt vanwege hervormingen binnen de AWBZ. AWBZ taken op het gebied van huishoudelijke hulp en ondersteuning zullen in dat jaar worden omgezet naar de nieuwe Wmo. Gemeentes worden verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe Wmo. Mensen met een beperking of mensen met chronische psychische/psychosociale problemen krijgen waar nodig ondersteuning en hulp via het gemeentelijke Wmo loket. Het streven is wel dat deze burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.
22-06-2014Lees Meer

Inloggen DigiD zorgverzekeraars wordt gecompliceerder

Verzekerden die per 1 juli 2014 inloggen op de beveiligde 'mijn...' omgeving van hun zorgverzekeraar, zullen te maken krijgen met complexere inlogprocedure. Er zal een extra controle worden uitgevoerd door middel van een sms-verificatiecode. De nieuwe maatregel moet fraude voorkomen en de privacy van verzekerden waarborgen.
20-06-2014Lees Meer

Nieuwe wijzigingen in het basispakket 2015

1 januari 2015 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden in het basispakket. Om precies te zijn, wordt het basispakket uitgebreid, zo blijkt uit meerdere brieven van minister Schippers aan de Eerste- en Tweede Kamer. De basisverzekering zal voorzien worden van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen, maar zal ook veranderingen vanwege de hervormingen binnen de langdurige zorg.
16-06-2014Lees Meer

Zorgverzekering verandert in 2016: vrije artsenkeuze duurder

Afgelopen week werd er een zorgakkoord bereikt betreffende de aanstaande wijzigingen in de zorgverzekeringswet per 2016. Vanaf dat jaar zijn zorgverzekeraars niet langer bij wet verplicht om ongecontracteerde zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en specialisten te vergoeden. Ook de eerste- en tweedelijns GGZ is onderhevig aan deze veranderingen. De natura- en restitutiepolis zoals we die nu kennen blijft echter wel bestaan. In plaats daarvan komt er een nieuwe zorgpolis.
07-06-2014Lees Meer

Zijn pasgeboren baby’s vanzelf meeverzekerd?

Na de geboorte van je kind is het belangrijk dat hij op tijd wordt ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Anders bestaat de kans dat je een deel van de zorgkosten zelf moet bekostigen. In dit artikel worden regels en tips besproken die je hopelijk een stapje wijzer moeten maken.
05-06-2014Lees Meer