Nieuwe wijzigingen in het basispakket 2015

Wijziging basispakket in 2015Het basispakket van de zorgverzekering zal per 1 januari 2015 worden gewijzigd. De wijzigingen zijn mede te danken aan de bezuinigingen in de langdurige zorg. Naast een aantal veranderingen, worden er ook een aantal nieuwe behandelingen en geneesmiddelen voorwaardelijk tot het basispakket toegelaten. Dit geeft Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan in meerdere brieven aan de Tweede Kamer.

Geneesmiddelen en behandelingen

Er zullen vijf medische behandelingen en twee nieuwe geneesmiddelen worden aangewezen als kandidaten voor voorwaardelijke toelating tot het pakket. Deze middelen en behandelingen zijn dus onder voorwaarde toegelaten en beschikbaar voor de verzekerde patiënt. De medicijnen en behandelingen krijgen daarmee de kans om zichzelf te bewijzen op hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit. Het gaat om de volgende geneesmiddelen en behandelingen:

Behandelingen

 • Vorm van chemotherapie (HIPEC) bij colorectaal carcinoom
 • PTED-behandeling bij patiënten met lumbale hernia
 • Autologe vettransplantaties bij borstamputaties- en reconstructies
 • Bepaalde vaccinaties bij patiënten met huidkanker
 • Behandeling van tumoren met infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met een vergevorderd stadium van huidkanker

Geneesmiddelen

 • Fampyra (geneesmiddel tegen auto-immuunziekte SLE)
 • Benlysa (geneesmiddel tegen multiplesclerose)

AWBZ taken

Vanwege hervorming van de langdurige zorg zullen bepaalde AWBZ taken overgaan naar het basispakket:

 • Zintuiglijke zorg voor gehandicapten
 • Persoonlijke verpleging en verzorging (zonder verblijf)
 • Intramurale GGZ zorg (2e en 3e jaar)

Zorgverzekeraars krijgen de verantwoordelijk voor het inkopen en leveren van deze zorg aan hun verzekerden.

Revalidatiezorg

Patiënten hebben per 2015 recht op vergoeding van geriatrische revalidatiezorg. Ook als deze niet direct aansluit op verblijf in het ziekenhuis. De patiënt heeft een week de tijd om de geriatrische revalidatie te laten aansluiten op verblijf in het ziekenhuis, voordat zijn/haar recht vergoeding vervalt.

Overige wijzigingen

Dan zijn er ook nog een paar andere wijzigingen binnen het basispakket:

 • Er komen nieuwe voorwaarden voor de vergoeding van de NIPT-test voor  mogelijk zwangere vrouwen
 • Reiskosten voor levende orgaandonoren: reiskosten komen per 2015 ten laste van de zorgverzekering van de donor en niet die van de ontvanger van het orgaan

Bron

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico