Nieuwe ‘Schippers’ zorgpolis is definitief

nieuwe polis zorgverzekeraarsVanaf 2016 mogen zorgverzekeraars een nieuwe zorgpolis aanbieden waarin alleen zorg en behandelingen worden vergoed die via een afspraak of contract met de zorgverlener zijn opgenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag in met dit kabinetsplan van minister Schippers van Volksgezondheid, welzijn en sport, zo meldt de Volkskrant. De minister kreeg steun van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP.

Met de komst van de nieuwe polis zijn zorgverzekeraars niet langer verplicht om behandelingen te vergoeden die niet op basis van een contract zijn vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat zorgverzekeraars gerichter kwalitatieve zorg kunnen inkopen en daarmee de premie voor verzekerden laag kunnen houden.

Het nadeel is dat verzekerden niet langer in ieder ziekenhuis en bij iedere medisch specialist of psycholoog terecht kunnen (met uitzondering van de spoedeisende hulp). De polisvoorwaarden zullen dus goed gelezen moeten worden door de verzekerde. Als mensen kiezen voor de ‘Schippers’ polis zal het wel mogelijk blijven zelf een huisarts, apotheek, verloskundige, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, tandarts, logopedist of diëtist te kiezen. Verder zal de nieuwe polis worden geïntroduceerd naast de twee bestaande polissen: de restitutie- en naturapolis. Vrije artsenkeuze blijft dus bestaan, maar wel tegen een prijskaartje omdat de premie van de natura- en restitutiepolis waarschijnlijk hoger komt te liggen.

De details van de nieuwe zorgpolis werden kortgeleden al bekend gemaakt, maar er bestond toen nog geen officiële instemming vanuit de tweede kamer.

Scheiding zorgverzekeraars en ziekenhuizen

In het goedgekeurde wetsvoorstel staat bovendien dat ziekenhuizen niet mogen worden gekocht door zorgverzekeraars. Er moet volgens Schippers een duidelijke scheiding blijven tussen zorgverleners en verzekeraars.

Bron: Volkskrant

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico