Nieuwe behandeling in basispakket 2013

Vanaf 1 januari 2013 zal er in het basispakket een nieuwe behandeling worden vergoed: het gaat hier om het wegbranden van zenuwuiteinden bij de slagaders naar de nieren. Vanaf 2013 wordt deze dan tijdelijk vergoed via de standaard zorgverzekering die iedereen (van 18 en ouder) verplicht moet afsluiten.  Het gaat om een 4 jarig experiment, waarin men onderzoek doet naar de effectiviteit van de behandeling tegen een te hoge bloeddruk. Mocht de behandeling een succes blijken dan blijft deze in het basispakket.

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van volksgezondheid en welzijn besluiten om innovatieve zorg voorwaardelijk in het basispakket op te nemen. Deze voorwaardelijk periode is dan 4 jaar en daarin wordt onderzocht hoe effectief de behandeling is. Normaal gesproken is het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) verantwoordelijk voor het geven van advies. Echter zijn er nauwelijks nieuwe behandelingen in aanmerking gekomen, terwijl deze mogelijk wel zeer goed werken.

In totaal gaat het om 2 nieuwe behandelingen: intra-arteriële trombolyse bij een acuut CVA en renale denervatie (wegbranden van zenuwen van en naar de nieren bij patiënten met hoge bloeddruk). Ondertussen worden de behandelingen bij steeds meer ziekenhuizen aangeboden. Goed nieuws voor patiënten met een hoge bloeddruk.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico