Nederlanders weigeren zorgverzekering af te sluiten

Een kleine groep Nederlanders weigert het afsluiten van een zorgverzekering. Het gaat om een groep van ongeveer 11.000 personen, zij hebben gemoedsbezwaren, geloofsbezwaren of zijn principieel tegen het zorgverzekeringsstelsel. Deze groeperingen laten zich bijvoorbeeld ook niet vaccineren of inenten.

Veel van deze mensen vinden dat het leven in Gods handen ligt en dat mensen ziek worden als God dat wilt. Zou je een zorgverzekering afsluiten, dan werk je tegen de wil van God en dat kan en mag niet. Deze kleine groepering in Nederland kun je ook vergelijken met de leefwijze van de Amish in de Verenigde Staten. Nederland is overigens het enige land uit de Europese unie waarbij je vanwege geloofsovertuiging aan zulke premies kan ontsnappen.

Normaal gesproken is een basisverzekering voor zorg verplicht voor alle Nederlanders. Echter is het mogelijk om bij de zogenaamde Sociale Verzekeringsbank een ontheffing aan te vragen, dan betaalt de “gemoedsbezwaarde”geen zorgpremie. Bovendien kun je ook geen andere verzekeringen afsluiten. Omdat deze groep geen zorgpremie betaalt moeten zij wel extra belasting afdragen aan de overheid. Een deel van die belasting kan men echter bij de belastingsdienst terugclaimen, zodat iemand dit geld kan gebruiken voor zijn/haar “oude dag” of pensioen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico