Minder zorgtoeslag in 2015

Minder zorgtoeslagVerzekerden zullen per 1 januari 2015 minder zorgtoeslag gaan ontvangen. Dat blijkt uit berichtgeving van het AD aan de hand van ingewijden uit de tweede kamer. De bezuinigingsmaatregel werd besproken tijdens de jaarlijkse begrotingsonderhandelingen.  VVD en PvdA bereikten gisteren samen met D66, ChristenUnie en SGP een akkoord over het inkorten van de zorgtoeslag zodat er een gat van 600 miljoen euro kan worden gedicht in de begroting. Hoeveel de zorgtoeslag daardoor precies omlaag gaat is nog niet bekend.

De zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor zorgkosten van verzekerden die vallen binnen de laagste inkomenscategorie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld mensen met een minimum inkomen, jongeren, studenten, maar ook ouderen en zieken met een beperkt pensioen en AOW. Deze inkomensgroep lijkt het volgend jaar nog lastiger te krijgen, omdat ook de zorgpremies gaan stijgen, is de verwachting. Dit komt vanwege overheveling van een aantal AWBZ overheidstaken naar de zorgverzekeraars.

Vorig jaar

Vorig jaar ontving men gemiddeld ook al 17 euro minder aan zorgtoeslag, toen viel de schade echter mee omdat de zorgpremie toen ook omlaag ging. Dit jaar lijkt de koopkracht van de laagste inkomens dus fors te worden ingeperkt.

Tijdens Prinsjes dag (de derde dinsdag in september) zullen er meer details volgen over de bezuinigingen binnen de zorg.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico