Minder overstappers zorgverzekering

Eind 2013 hebben slechts 900.000 Nederlanders een wissel gemaakt naar een andere zorgverzekering voor het jaar 2014. Dit geven de eerste schattingen aan. Vorig jaar was dat aantal nog 1,15 miljoen. Men spreekt dus van een behoorlijke daling. November 2013 werd er zelfs nog een stijging van het aantal overstappers verwacht. Wel is het aantal verzekerden met een internetpolis flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Waarom zijn er minder overstappers in 2014?

De reden dat er dit jaar minder mensen zijn overgestapt, kan liggen aan het feit dat de zorgpremies voor 2014 zijn over de gehele linie gedaald met ongeveer 10 procent. Veel mensen hebben daardoor het idee gekregen dat zij er sowieso al op vooruitgaan en daarom niet persé hoeven over te stappen. Men vergeet echter dat alle zorgverzekeraars de premie hebben verlaagd en er dus nog steeds enorme verschillen zijn in de premie tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering. Ook de in de dekking en premie van de aanvullende pakketten is veel veranderd.

Een andere, mogelijke reden voor het beperktere aantal overstappers is de angst voor verlies van keuzevrijheid uit ziekenhuizen en zorgverleners. Zo is de budgetpolis door een aantal verzekeraars in het leven geroepen. Deze goedkopere polis, zoals de naam al aangeeft, biedt verzekerden een zeer lage premie. Het addertje is echter dat men uit minder ziekenhuizen en zorgverleners kan kiezen. Bij sommige budget zorgverzekeraars kan je uit slechts uit 16 ziekenhuizen kiezen. Bij de overige ziekenhuizen krijg je slechts gedeeltelijke vergoeding van de ondergane behandeling, tenzij het gaat om spoedeisende zorg. 

Overstappen in 2015

Naar verwachting zal het aantal overstappers in 2015 weer iets toenemen aangezien de premies dan weer omhoog gaan. De eerste schattingen spreken van een premietoename van 50 euro per jaar. Dit kan betekenen dat meer consumenten hun ziektekostenverzekering gaan vergelijken ten opzichte van 2013.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico