Medische selectie en acceptatie bij zorgverzekeringen

Medische selectie zorgverzekeringZorgverzekeraars hebben de plicht om iedere verzekerde te accepteren voor de basisverzekering. Dit is echter een ander verhaal voor de aanvullende zorgverzekering. In dat geval mogen zorgverzekeraars hun klanten wel weigeren. Veel verzekeraars willen namelijk alleen kosten dekken die onverwacht zijn. Een brandend huis verzekeren, is niet erg populair.

Bepalen of iemand wel of niet verzekerd mag worden voor een bepaalde polis, gebeurd meestal aan de hand van een medische selectie- of acceptatieprocedure. Tijdens een dergelijke procedure worden medische vragen gesteld over de zorg die je in het verleden hebt gehad en denkt nodig te hebben in de toekomst. De zorgverzekeraar wil op deze manier inzicht krijgen over de zorgkosten die je mogelijk zult gaan maken in de toekomst. Op basis hiervan wordt het risico op hoge zorgkosten geschat. Een te hoog risico betekent dat vrijwel altijd dat je wordt geweigerd door de zorgverzekeraar. Ga dus na of er voor de polis van jouw keuze een medische selectie van toepassing is.

Hoe vaak krijgen verzekerden te maken met een medische selectie?

Het aantal verzekeraars dat een medische selectieprocedure hanteert, neemt gelukkig af. Alleen bij bepaalde, zeer uitgebreide aanvullende pakketten zal de aanvrager eerst een medische selectie moeten voltooien. De volgende verzekeraars hebben een acceptatieprocedure voor één of meer aanvullende zorgverzekeringen: Avéro Achmea, ONVZ, PNOzorg, Zilveren Kruis Achmea.

Voor tandartsverzekeringen zijn er nog wel een groter aantal zorgverzekeraars  die eerst willen weten wat de status is van jouw gebit, voordat zij jouw zorgkosten gaan dekken. Een verklaring van de tandarts is daarom vaak vereist. De volgende verzekeraars hebben een acceptatieprocedure voor één of meer van de aangeboden tandartsverzekeringen: Agis, Avéro Achmea, CZ, De Amersfoortse, De Friesland, De Goudse, Delta Lloyd, Energiek, Interpolis, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Pro Life, Salland, VGZ, Univé, United Consumers en Zilveren Kruis Achmea.

Wachten met opzeggen

Als je jouw huidige zorgverzekering wilt wisselen voor een andere doe je er verstandig aan om jouw ‘oude’ zorgverzekering pas op te zeggen zodra je bent geaccepteerd voor de nieuwe zorgverzekering.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico