Medicijnen voor Pompe en Fabry toch niet in basispakket 2013

Er is een flinke discussie rondom de medicijnen voor de ziekte Pompe en Fabry. Deze worden dit jaar namelijk nog gewoon vergoed via de basispakket zorgverzekering. Voor het basispakket in 2013 gaat daar verandering in komen, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft namelijk geadviseerd om deze medicijnen niet langer op te nemen in het basispakket. Vrijdag wordt dit advies besproken door de commissie, in oktober volgt het definitieve advies aan de minister van volksgezondheid. Vrijwel altijd worden deze adviezen ook aangenomen en uitgevoerd.

 Het is dus zeer waarschijnlijk dat de medicatie voor de ongeneeslijke ziekten Pompe en Fabry niet langer wordt vergoed door het basispakket. Voor huidige patiënten wordt er wel een overgangsregeling afgesproken. Het college raadt verder aan om te onderhandelen met medicijn fabrikanten over een mogelijk gereduceerd tarief voor de medicijnen. Vanuit de maatschappij is veel verontwaardiging over dit onderwerp, ook Zorgverzekeraars Nederland liet aan het CVZ weten de medicijnen wel te willen blijven vergoeden.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico