Macht zorgverzekeraars te groot

Veel zorgverzekeraars verschillen in prijzen en in vergoedingen. Wat de ene zorgverzekeraar wel vergoedt, vergoedt de ander weer niet. Hierin zou verandering moeten komen. Zorgverzekeraars hebben veel macht. De macht om een vergoeding te weigeren. Juist voor veel patiënten een stimulans om te gaan kijken welke verzekeraar beter bij hen past.

Ook in 2014 zullen veel mensen gaan veranderen van zorgverzekeraar. Daar waar men vergoedt uit coulance, daar is een verzekeraar de baas en kan een patiënt vaak afzien, want die vergoeding wordt bijna nooit gegeven. Daar worden strenge regels gehanteerd, maar ook, wanneer een arts voorschrijft om bepaalde medicatie te geven, heeft de verzekeraar nog altijd het laatste woord. Zo spelen zij zelf vaak doktertje en laten de patiënt lijden. Hierop zou de regering moeten ingrijpen en de verzekeraars moeten aanspreken op de manier van vergoeden van medicatie.

Zorgverzekeraars hebben veel macht en veel geld. Patiënten zij echter machteloos en kunnen alleen maar afwachten wat hun verzekeraar voor hen wil doen. Nu er ook nog een groot bedrag aan eigen risico (350 euro) moet worden betaald, houdt het veel patiënten tegen om gebruik te maken van de reguliere zorg.

Volgens minister Edith Schippers, zou de basisverzekering in elk geval in 2014 naar beneden kunnen, maar over het eigen risico heeft zij het niet gehad. Juist het eigen risico is dat, wat veel mensen belemmert om zorg te vragen. In 2014 zou dit anders kunnen. Er zou een verhoging van de basisverzekering kunnen worden voorgesteld en een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Zo zou de zorgverzekering voor iedere patiënt in 2014 weer toegankelijk worden. Wanneer er werkelijk meer naar de patiënt wordt gekeken, er een verzekering op maat wordt geboden, dan zal de zorgverzekering in 2014 voor iedereen betaalbaar en toegankelijk worden. Ook duidelijkheid in wat de zorgverzekering biedt, aan vergoedingen, maar misschien ook een tussentijdse beëindiging van een verzekering, zou mogelijk moeten zijn. Zeker wanneer het gaat om ernstig zieke mensen, die een medicijn niet vergoedt krijgen door hun zorgverzekeraar, terwijl een andere zorgverzekering het wel vergoedt.

De macht van de zorgverzekeraars in 2014 zou op de schop moeten. De regering, minister Schippers, zou eens goed moeten kijken wat er eigenlijk allemaal speelt en zich wat meer met de patiënten bezig moeten houden en wat minder met de verzekeraars en artsen. De patiënt is de enige, die ervaringsdeskundige is. De hoop is gevestigd op haar en de regering, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Maar zeker ook toegankelijk blijft!

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico