Maatregel zorgpremie van tafel

Gisteren, tot laat in de avond voerde Rutte en Samsom met hun partijen overleg over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Na het einde van het overleg deden beide partijen geen mededelingen over de uitkomst van het overleg. Echter kwam via anonieme bronnen naar voren dat  de inkomensafhankelijke zorgpremie  niet door gaat, maar zeer waarschijnlijk wordt aangepast. Rede voor het overleg zijn de verontwaardiging en boosheid over de koopkrachteffecten, zowel in de opinie als bij de achterban van de VVD.

Zou het regeerakkoord worden aangepast, dan zijn er verschillende opties: een voorbeeld is dat er minder belastingverlaging komt als voorheen werd voorgesteld en dat hogere inkomens via de fiscus meer belasting betalen, waarbij het verschil tussen het hoogste en laagste belastingtarief  groter zal worden . Op deze manier zal de zogenaamde nivellering (delen van de rekening) mogelijk gaan plaats vinden in de hogere belastingschijven via de fiscus. Zo wordt de wens van de PvdA vervult, zij willen namelijk de inkomensverschillen verkleinen.

Vandaag hebben partijen VVD en PvdA opnieuw overleg over het regeerakkoord en de plannen voor de zorg, ook de ministerraad buigt zich er dan over. Een oplossing/uitkomst zal dan misschien vandaag al naar buiten komen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico