Leeftijdsafhankelijke zorgpremie: ja of nee?

Leeftijdsafhankelijke zorgpremieVoor de basisverzekering moeten zorgverzekeraars iedereen accepteren tegen dezelfde voorwaarden (premie en vergoedingen) ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid van de aanvrager. Dit noemt men de acceptatieplicht. Voor de aanvullende verzekering ligt dit echter anders.

Sommige zorgverzekeraars hanteren dan ook een leeftijdsafhankelijke zorgpremie voor de aanvullende zorgverzekering. Dit houdt in dat je gemiddeld meer premie betaalt voor aanvullende zorg, naarmate je ouder wordt. Met andere woorden, het wordt duurder jezelf te verzekeren voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde of alternatieve geneeskunde. Zorgverzekeraars die een leeftijdsafhankelijke premie toepassen, communiceren “vanaf”-prijzen op hun website.

De feiten

Een aantal zorgverzekeraars in Nederland maakt gebruik van een leeftijdsafhankelijke premie. Hieronder worden ze kort besproken.

Zilveren Kruis

Zowel de aanvullende pakketten als de tandartsverzekeringen zijn leeftijdsafhankelijk bij Zilveren Kruis Achmea. Iemand van 18 jaar oud betaalt 31,82 euro voor het duurste aanvullende pakket terwijl iemand van 70 jaar oud een premie betaalt 53,24. De vergoedingen zijn voor beide personen identiek.

De Friesland

Ook de Friesland zorgverzekeraar heeft leeftijdafhankelijke premies voor de tandarts en tandarts online pakketten. De verschillen beperken zich echter tot enkele euro’s per maand. Alleen jongeren onder de 22 jaar komen in aanmerking voor een korting. Iedereen boven die leeftijd betaalt een vaste premie.

FBTO

FBTO (van Achmea) heeft voor al zijn aanvullende modules een leeftijdafhankelijke premie ingesteld. De verschillen zijn behoorlijk. Zo betalen ouderen voor de buitenland verzekering meer dan 3 keer zoveel als jongeren (1,32 euro tegenover 4,22 euro). In harde euro’s ligt het verschil het hoogst voor de alternatieve geneeswijzen: ouderen betalen 43,75 voor de module met de hoogste vergoeding, terwijl jongeren slechts 22,00 euro hoeven af te tikken. Een groot verschi.

CZdirect

CZdirect heeft kleine verschillen in premie tussen ouderen en jongeren. Jongeren tot 17 jaar betalen het minste. Daarna stijgt de premie met ongeveer één euro per leeftijdscategorie.

ONVZ

ONVZ heeft alleen voor de tandartsverzekering een leeftijdsafhankelijke premie. De verschillen zijn, vooral bij de het duurste pakket (Tandfit D), echter fors te noemen. 35,80 euro (iedereen van 22 jaar en ouder) tegenover 26,86 euro (jongeren onder 22 jaar).

VGZ

VGZ hanteert voor hun aanvullende pakketten en tandartsverzekering afwijkende premies. Jongeren betalen al gauw 2 tot 5 euro minder dan 65-plussers. De verschillen zijn dus kleiner dan bij zilveren kruis en FBTO.

Discussie

Er wordt op het internet op verschillende fora een verhitte discussie gevoerd rondom de leeftijdsafhankelijke. Of je het er mee eens bent of niet, hier zijn de belangrijkste argumenten die gevoerd worden:

Argumenten voor

  • Ouderen hebben nu eenmaal meer zorg nodig. Zij zouden dus ook ietsje meer moeten betalen dan jongeren.
  • Gemiddeld gezien hebben ouderen een fors hoger inkomen dan jongeren en studenten, zij zouden de extra premie financieel kunnen opvangen. Ouderen met een lager inkomen (bijv. die alleen met een AOW) zouden eventueel gecompenseerd kunnen worden.
  • Bij andere verzekeringen (zoals een autoverzekering) betalen jongeren gemiddeld meer premie dan ouderen. Simpelweg omdat zij een groter financieel risico vormen voor verzekeraar. Ouderen lopen nu eenmaal een groter risico op het maken van kosten in de zorg en zouden dus meer moet betalen.

Argumenten tegen

  • Een leeftijdsafhankelijke zorgpremie doet directe afbreuk aan het solidariteitsbeginsel: iedereen dient hetzelfde bij te dragen aan voorzieningen die in gemeenschap gebruikt worden, ongeacht hoe vaak iemand zelf van die voorziening gebruik maakt. Kortom, gezonde mensen kunnen de lasten van de zwakkeren dragen. Er zijn nu eenmaal meer gezonde dan ongezonde mensen.
  • Ouderen dragen ook bij aan de zorgkosten van jongeren, terwijl zij van die zaken geen gebruik maken. Denk aan de gratis basisverzekering voor jongeren onder de 18 jaar, kraamzorg, logopedie en sportblessures (fysio) bij jongeren. Solidariteit is belangrijk in Nederland. Dat mag niet worden ondermijnd door een leeftijdsafhankelijke premie.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico