Langdurige zorg vangt 200 miljoen extra

De langdurige zorg kan per 1 januari 2015 rekenen op extra geld. Regeringspartijen VVD en PvdA besloten samen met een deel van de oppositie dat de tak er 200 miljoen euro bijkrijgt.

Morgen gaan de partijen aan tafel om te bepalen waar het geld zal worden ingezet.  Het extra geld is te wijten aan financiële meevallers voor de overheid. Waar dit geld precies vandaan komt, wordt pas op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is de verpleging en verzorging van zwakkeren, gehandicapten en ouderen. Ook valt de geestelijke gezondheidszorg deels onder langdurige zorg. 

Tijdelijke maatregel

Het extra geld dat vrijkomt zal mogelijk alleen gebruikt worden volgend jaar en in 2016, zo stelt D66-Kamerlid Wouter Koolmees. Veel taken binnen de zorg worden volgend jaar namelijk anders georganiseerd. Zo  worden een aantal taken ondergebracht bij de gemeentes en de zorgverzekeraars. Om deze overgang op een goede manier te laten verlopen, wordt mogelijk vrijwel al het geld in deze jaren al verbruikt. Kamerleden van de PvdA, ChristenUnie en SGP pleiten ook voor een extra budget in de jaren erna.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico