Krijg ik planbare zorg in het buitenland vergoed?

Planbare zorg buitenlandZiekenhuizen en klinieken in het buitenland hebben soms meer te bieden dan die in Nederland, bijvoorbeeld als het gaat om specialisatie van een bepaalde ziekte. Ook kan een ziekenhuis in het buitenland geen of een minder lange wachtlijst hebben voor een bepaalde behandeling of operatie.  Niet gek dat er ieder jaar veel Nederlanders zijn die naar België, Duitsland of Engeland reizen voor een bepaalde behandeling of operatie. Ook voor bepaalde onderzoeken zijn buitenlandse klinieken en ziekenhuizen erg populair. Men noemt deze vorm van zorg: planbare zorg in het buitenland.

De vraag is echter: wordt deze planbare zorg eigenlijk wel vergoed door de zorgverzekering?

Vergoeding geplande zorg

Als je een keuze maakt om in het buitenland een bepaalde behandeling te ondergaan dan is er sprake van planbare zorg. In sommige gevallen wordt dit door de zorgverzekeraar vergoed. Er gelden echter wel een aantal voorwaarden:

  • Je beschikt over een verwijsbrief van een huisarts of specialist die in Nederland is gevestigd.
  • De behandeling moet voldoen aan internationaal opgestelde medische eisen
  • Je hebt toestemming van jouw zorgverzekeraar. Let op: dit is erg belangrijk in het kader van kosten van de behandeling.

Vergoeding spoedeisende zorg

Voor spoedeisende zorg in het buitenland gelden andere regels. Het gaat hier om zorg die niet is uit te stellen of in te plannen is. Het gaat om de meest essentiële zorgvorm. Daarom ben je in het buitenland grotendeels verzekerd voor spoedeisende zorg. Toch zijn belangrijke zaken die je niet uit het oog moet verliezen. Lees hier meer over spoedeisende zorg in het buitenland.

Handige website voor zorg in het buitenland

Het Zorgloket Duitsland is al jaren actief in het organiseren van behandeling en begeleiding van Nederlandse verzekerden in Duitse ziekenhuizen. Zij hebben daarover afspraken gemaakt met een aantal zorgverzekeraars. Vind meer informatie op: www.zorgloketduitsland.nl

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico