Kosten zorgverzekering gaan komende jaren stijgen

De verwachting is dat de kosten van de zorgverzekering in de komende jaren zullen gaan stijgen. In 2013 bleven de kosten gelukkig nog binnen de perken, ze daalden zelfs een beetje. Dit kwam mede door de stijging van het eigen risico en door het slim inkopen van zorg door zorgverzekeraars. De vraag is echter of de ziektekosten in de jaren daarna zullen stijgen of dat het basispakket wordt uigekleed? De prognoses geven aan dat dit inderdaad het geval zal zijn.

Hoewel de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is, zal men in 2014 wel beginnen met het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico. Hierdoor zullen mensen met een inkomen hoger dan modaal, 595 euro eigen risico per jaar. Voor deze groep wordt het niet meer mogelijk het eigen risico op vrijwillige basis te verhogen. Mensen met een laag inkomen gaan er per saldo op vooruit.

Hieronder een overzichtelijke tabel:

Jaarinkomen (bruto)

Eigen risico 2014

Verschil met 2013

Tussen €0 en €14.000

€ 180.00

-€ 170.00

minder

Tussen €14.000 en €33.000

€ 350.00

€ 0.00

gelijk

Boven  €33.000

€ 595.00

€ 245.00

meer

In 2015 zullen er waarschijnlijk meer bezuinigingen volgen, zo zullen behandelingen voor depressies, angststoornissen en andere behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg niet of minder worden vergoed. Hierdoor wordt ongeveer 350 miljoen euro bespaard. Ook zal de nominale zorgpremie de komende jaren langzaam gaan stijgen tot ongeveer 1400 euro in 2014. De conclusie is dat zorg ieder jaar iets duurder zal worden, tenzij de overheid dit op passende en eerlijke wijze kan voorkomen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico