Inkomensafhankelijke zorgpremie heeft grote invloed voor midden- en hoge inkomens

In 2014 wordt de zorgpremie voor iedereen inkomensafhankelijk, dat betekend dat  de lage inkomens minder gaan betalen, maar dat modale inkomens (bijv. bouwvakkers) gemiddeld meer gaan betalen dan nu het geval is. De middeninkomens en hoge inkomens worden het hardst getroffen, zij betalen soms honderden euro’s meer per maand, tot bijna 500 euro per maand meer! Maar liefst 482 euro betalen mensen met een inkomen van meer dan 70.000 euro.

Zorgpremie afhankelijk van inkomen 

Bedragen zijn per maand. 

Wel gaat de inkomensbelasting omlaag wat de stijging in premie gedeeltelijk compenseert.  Hierover later meer.

Bron:  NOS

 

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico