Huishouden betaalt mogelijk meer voor de zorgverzekering in 2015

Mensen bezuinigen op zorgverzekeringVerwachtingen en rapporten geven aan dat de zorgverzekering in 2015 duurder wordt door verschuiving van AWBZ-taken. Hiermee gaat een stijging van de zorgpremie gemoeid. In 2014 daalde de zorgpremie nog, bij sommige zorgverzekeraars met wel 150 euro per jaar. Echter daalde ook de zorgtoeslag van maximaal 89 euro per maand naar 72 euro per maand. Netto zijn vrijwel alle verzekerden er dus op achteruit gegaan. De kans is groot dat de zorg volgend jaar opnieuw duurder wordt voor veel huishoudens. 

Oorzaak stijging zorgpremie

De vermoedelijke stijging van de zorgpremie volgend jaar is te verwijten aan de hervormingen die de overheid laat plaatsvinden per 1 januari 2015. Deze hebben betrekking op chronisch zieken en anderen die langdurig zorg ontvangen. De AWBZ wordt namelijk volgend jaar anders georganiseerd.

  • Persoonlijke verzorging, wijkverpleging en de administratie daaromheen worden voortaan door de zorgverzekeraar verzorgd.
  • Ondersteuning in het kader van huishoudelijke hulp, dagbesteding en overige activiteiten worden door gemeentes georganiseerd
  • De overheid zal zich komend jaar alleen nog maar bezighouden met het managen van verpleeghuizen en zorgcentra.

Bovendien worden mensen die in de AWBZ zitten of terechtkomen, gevraagd om meer zelf te doen als dat mogelijk is. Ook familie en vrienden zouden (mits mogelijk) een centralere rol van betekenis moeten krijgen in het verzorgen van iemand die extra ondersteuning nodig heeft. Hier zal meer op worden gelet bij het aanvragen van een AWBZ indicatie. In de praktijk zal dit betekenen dat mensen minder gemakkelijk in aanmerking komen voor zorg in een AWBZ instelling. Diegene die binnen de AWBZ gaan vallen zullen over het algemeen langer zelfstandig blijven wonen en meer thuishulp en verzorging ontvangen van familie, vrienden en/of de gemeente en/of zorgverzekeraar. De maatregelen zouden de schatkast een flinke besparing van maar liefst 3,5 miljard kunnen opleveren.

De premie van de basisverzekering zal gaan stijgen omdat zorgverzekeraar meer financiële reserves moeten opbouwen voor het uitvoeren van de AWBZ taken. Naar schatting zullen de zorgverzekeraars 5 miljard euro meer aan kosten hebben door overheveling van de AWBZ-taken. Nederlandse burgers zullen hiervan gezamenlijk de rekening gaan betalen.

Wat betekent de stijging financieel voor huishoudens?

Een gemiddeld huishouden zal er met de maatregel 50 tot wel 200 euro per persoon per jaar op achteruit kunnen gaan. Tenzij ook de zorgtoeslag wordt verhoogd. Tijdens Prinsjesdag in september wordt hierover mogelijk meer duidelijk. Dan wordt ook bekend wat er met het basispakket en het eigen risico gaat gebeuren in 2015.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico