Hoeveel mensen hebben een zorgverzekering en bij wie?

Elke Nederlander heeft bij wet minimaal een zogenaamde basis ziektekostenverzekering, heb je dit niet, dan riskeer je een zelfs een boete. Daarom kent Nederland ongeveer 16,7 miljoen verzekerden op het gebied van zorg. Iedereen is zodoende tenminste verzekerd voor de belangrijkste zorg.

In het basispakket staat vermeld, waarvoor men is gedekt en tegen welk bedrag. Elke Nederlander heeft dus recht op deze dekkingen. Niet voor iedereen is dit echter genoeg, daarom bieden veel ziektekostenverzekeraars pakketten met extra dekking, een zogenaamde aanvullende zorgverzekering. Je kunt aanvullend verzekerd zijn, bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapeut en voorzorg in het buitenland. Ongeveer 90% van alle Nederlanders heeft zo’n extra pakket.

Er zijn in ons land meer dan 40 verschillende zorgverzekeraars, sommige groter dan andere.  Deze zorgverzekeraars hebben zo ieder een hun eigen beleid, zo kunnen ze (min of meer) zelf de hoogte van hun basis en aanvullende zorgpremie bepalen en zo eerlijk concurreren met andere zorgverzekeraars. Wel zijn de zorgverzekeraars onderverdeeld in een aantal grotere “groepen zorgverzekeraars”. Dat wil echter niet zeggen dat de partijen onderling ook kunnen concurreren. NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) deed ongeveer 1,5 jaar geleden onderzoek naar het marktaandeel van de verschillende groepen zorgverzekeraars. De schatting is dat deze verdeling in marktaandeel nog nagenoeg hetzelfde is. Hieronder de resultaten:

De “Achmea groep” is met pakweg 31% de grootste zorggroep in Nederland, hieronder vallen onder meer: Zilveren Kruis, FBTO en Agis. UVIT komt met 26% op de tweede plaats, onder deze groep valt o.a. Univé en VGZ. Dan is er ook nog de CZ-Delta Lloyd groep, deze is ook vrij groot, ongeveer 1 op de 5 Nederlanders is bij deze groep verzekerd. De rest van de zorgverzekeraars valt onder wat kleinere groepen, zoals de Menzis groep (13%) en “De Friesland groep” met een marktaandeel van ruwweg 5%.

Groep Verzekeraars (o.a.) Marktaandeel (% van bevolking)
Achmea, DFZ  Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Agis, Avéro

31.00%

UVIT Univé, IZA, IZZ, UMC, VGZ, Trias Univé

26.00%

Menzis groep  Menzis, AnderZorg, NVS, Azivo

13.00%

CZ-Delta Lloyd  CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA

20.00%

Multizorg  ONVZ, VVAA, DSW, Stad Holland, PNO

5.00%

De Friesland  De Friesland, Salland

5.00%

 

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico