Hervorming AWBZ; gemeenten niet voorbereid

De AWBZ-taken zoals we die nu kennen, worden in 2015 opgesplitst in een aantal nieuwe en andere wetten, namelijk: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe jeudgdwet. Veel van deze mensen zullen volgend jaar bij de gemeente moeten aankloppen met hun zorgvraag. Het probleem is alleen dat gemeenten nog onvoldoende voorbereid zijn op de aankomende veranderingen. Dat blijkt uit een onderzoek onder het Radar Testpanel.

Wie is verantwoordelijk?

Er zijn 800.000 mensen die op dit moment onder de de AWBZ vallen. Deze wet betaalt de zorg voor chronisch zieken, (kwetsbare) ouderen, gehandicapten en jeugdigen met een beperking of aandoening. De AWBZ dekt daarmee de begeleiding en zorg die niet onder de zorgverzekering (Zvw) vallen.

Volgend jaar, in 2015, gaat deze AWBZ op de schop en worden de mensen die onder de wet vallen onderverdeeld onder de onderstaande wetten:

  • 280.000 mensen zullen gaan vallen onder de Wlz die wordt geregeld door de overheid via het CIZ en zorgkantoren- en zorginstellingen. Dit zijn mensen die dagelijks intensieve zorg krijgen.
  • 200.000 mensen zullen gaan vallen onder de Zvw die wordt georganiseerd door de zorgverzekeraars. Deze mensen krijgen zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging en verpleging (via de wijkverpleging) vergoed vanuit de basisverzekering.
  • 250.000 zullen per 2015 gaan vallen onder de nieuwe Wmo die wordt geregeld door de gemeente van de zorgbehoevende in kwestie. Deze groep komt via de nieuwe Wmo bijvoorbeeld in aanmerking voor hulpmiddelen en huishoudelijke hulp thuis.
  • De overige 70.000 (dit zijn een groot deel van de jongeren die AWBZ-zorg ontvangen) zullen vallen onder de jeugdwet die tevens door de gemeente wordt georganiseerd.

Overheveling AWBZ taken

85 procent

Van de 320.000 mensen die volgend jaar met de gemeente te maken zullen krijgen, heeft volgens een onderzoek van Radar maar liefst 85 procent nog niets gehoord van hun eigen gemeente. Dat is toch merkwaardig, zeker gezien het feit dat de veranderingen al per 1 januari 2015 van kracht zullen zijn. De gemeente geeft dus onvoldoende informatie over hoe de zorgvoorziening volgend jaar zal plaatsvinden. Meer dan de helft van ondervraagden bij het testpanel van Radar maakt zich zorgen over de aankomende veranderingen en twijfelt of hij/zij of haar/zijn kind nog wel de zorg krijgt die nodig is.

Vragen?

Voor vragen over de hervormingen van de AWBZ kun je terecht bij het informatiepunt langdurige zorg en jeugd van de overheid: 0800 – 0126 (gratis nummer).

Bron afbeelding: ZorgWijzer.nl

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico