Goedkopere zorgverzekering, maar minder zorgkeuze

De zorgverzekering wordt per 1 januari 2014 een stuk goedkoper, dat geldt voor alle Nederlandse zorgverzekeraars. De vier grote verzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ hebben zelfs voor het eerst een speciale budget polis in het leven geroepen. Hier betalen klanten een aanzienlijk lagere premie, maar hebben ze wel minder keuze uit zorgverleners. Dat betekent bijvoorbeeld dat verzekerden niet in alle ziekenhuizen terecht kunnen voor vergoede zorg. Zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze zijn doorgaans duurder.

Waarom wordt de zorgverzekering goedkoper?

De reden dat de zorgverzekering per 2014 een stuk goedkoper wordt heeft te maken met de volgende zaken:

  • Er zijn scherpere afspraken gemaakt met zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, specialisten en therapeuten
  • Medicijnprijzen zijn over de gehele linie gedaald, dit komt omdat veel van de medicijnen uit patent lopen en dat daardoor meerdere farmaceuten hetzelfde medicijn aanbieden. Dat zorgt voor concurrentie en goedkopere geneesmiddelen
  • Door de verhoging van het eigen risico in 2013, van 220 naar 350 euro, wordt er iets minder gebruik gemaakt van ziekenhuiszorg dan verwacht. Dat heeft de kosten voor verzekeraars gedrukt
  • De zorgverzekering heeft minder zorgkeuze dan voorheen

Welke zorgverzekeringen hebben minder zorgkeuze?

Er zijn meerdere zorgverzekeringen waarbij verzekerden iets minder keuze hebben uit zorgverleners. Zulke zorgverzekeringen hebben een naturapolis. Je bent dan beperkt tot de zorgverleners waar de verzekeraar een afspraak mee heeft gemaakt.

Kijk voor een overzicht van de zorgverzekeraars met beperkte en vrije zorgkeuze in onze zorgvergelijker.

Hoeveel zorgkeuze heb je bij een naturapolis?

Dat is lastig aan te geven. Voor budgetpolissen gelden over het algemeen de volgende voorwaarden omtrent zorgkeuze:

  • Hulpmiddelen worden alleen 100 procent vergoed bij leveranciers waarmee de verzekeraar afspraken heeft
  • Planbare zorg, dus zorg die in te plannen is (dus niet noodzakelijk), zoals een knie- of staaroperatie of het trekken van een kies, wordt alleen 100 procent vergoed bij ziekenhuizen of zorgaanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt, tenzij er sprake is van een doorverwijzing naar een specifiek ziekenhuis.
  • Voor spoedeisende hulp (bijv. bij een ongeluk of een plotse bevalling) kunnen verzekerden in alle ziekenhuizen terecht.
  • In de meeste gevallen worden ook doorverwijzingen via de specialist naar een ziekenhuis waar geen afspraken mee zijn gemaakt, vergoed door de zorgverzekeraar.

Voorbeelden naturapolis

Hieronder zie je de budget polissen van de vier grootste Nederlandse zorgverzekeraars. Naast een beperktere zorgkeuze, moet je ook rekening houden met het feit dat het contact via de zorgverzekeraar veelal online (via de mail) gebeurd.

Polis

Premie p/m

Zilveren Kruis: Beter Af Selectief Polis

€ 83,13

Menzis: BudgetBewust Polis

€ 86,50

CZ: Zorgbewustpolis

€ 92,55

VGZ: Natura selectief

€ 91,95

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico