Geen zorgtoeslag meer voor half miljoen mensen

Minder zorgtoeslagUit een Kamerbrief van Staatssecretaris Wiebes blijkt dat de overheid het aantal ontvangers van zorgtoeslag opnieuw met een half miljoen vermindert volgend jaar. Het aantal daalt in 2015 naar 4,2 miljoen huishoudens. In 2012 waren er nog 6,1 miljoen huishoudens die zorgtoeslag ontvingen. Vooral mensen met een bruto-inkomen net onder modaal gaan er volgend jaar sterk op achteruit. Dit zijn mensen met een bruto-inkomen van 26.500 euro (eenpersoonshuishouden) of 33.500 euro (meerpersoonshuishouden). Met name de laatstgenoemde groep gaat er fors op achteruit. Zij ontvangen dit jaar nog 450 euro ter compensatie van de zorgpremie, maar volgend jaar ontvangen zij helemaal niets meer aan zorgtoeslag. Dit komt omdat het kabinet de grensinkomens naar beneden aanpast waardoor steeds minder mensen voor zorgtoeslag in aanmerking komen.

Laagste inkomens meer zorgtoeslag

Mensen met een minimuminkomen gaan er volgend jaar juist iets op vooruit. Hoeveel is nog niet precies bekend, maar schattingen gaan uit van 45 euro per jaar voor alleenstaanden en 90 euro per jaar voor echtparen. De definitieve zorgtoeslag wordt berekend aan de hand van de definitieve zorgpremies die de zorgverzekeraars uiterlijk midden november naar voren brengen.

Op ZorgKeus.nl lees je meer over de zorgtoeslag, de voorwaarden, de toelagen en de grensinkomens.

Bron: overheid

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico