Geen uitstel nieuwe zorgwet

nieuwe zorgwet in 2015Straatsecretaris van Rijn van Volksgezondheid ziet niets in het uitstellen van het pakket veranderingen in de langdurige zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Partijen CDA, GroenLink en 50Plus stelden vandaag voor om de maatregelen pas 1 januar 2016 in te laten gaan. Zij willen meer tijd voor gemeenten en zorgverzekeraars, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op het uitvoeren van nieuwe taken. “Het bezuinigingsplan moet zorgvuldig worden uitgewerkt”, aldus de oppositie.

“Er worden al grote inspanningen verricht om de invoering van de nieuwe zorgwet per 2015 te doen slagen”, zegt van Rijn. Uitstel van de zorgwet zou volgens van Rijn zorgen voor ongewenste onzekerheid bij gemeentes en zorg instellingen. Hij ziet daarom niets in het voorstel van de oppositiepartijen. Wel geeft van Rijn aan dat hij de voortgang van de plannen nauwlettend in de gaten houdt.

Wat houdt de zorgwet in?

De bezuinigingen (in de nieuwe zorgwet) die per 1 januari in zullen gaan, hebben betrekking op de AWBZ en Wmo:

  • Volgend jaar zullen gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering en organisatie van Wmo taken, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulp bij opvoeding
  • Een aantal AWBZ taken, namelijk persoonlijke verpleging (wijkverpleging), persoonlijke verzorging en langdurige GGZ zullen onder de hoede komen van de zorgverzekeraars (zvw)

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico