Financieel probleem dreigt voor jeugdzorg

Zorgverzekering toekomstVanwege de veranderingen die op 1 januari 2015 gaan plaatsvinden, dreigen er budgettaire problemen te ontstaan voor de jeugdzorg. Omdat AWBZ-taken worden overgeheveld naar o.a. de Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), krijgen gemeenten er volgend jaar een aantal taken bij. Dit resulteert ook in een wijziging van de budgetten en financiële stromen, waarvan de jeugdzorg nu mogelijk de dupe van wordt.

Bij jeugdzorginstellingen is er veel onduidelijk. Zo spelen er vragen als: met welk budget kunnen we aan de slag gaan, en: hoeveel mensen kunnen er in dienst blijven? Hierover is nog niets bekend terwijl deze informatie wel heel belangrijk is in het kader van de reorganisatie in 2015. Begin juli zou er meer bekend worden voor de jeugdzorg, echter is er nog steeds helemaal niets duidelijk.

De verantwoordelijkheid ligt op dit moment bij staatssecretaris van Rijn en bij de gemeenten. Beide groepen hebben al aangegeven dat er een financiële buffer is voor de jeugdzorginstellingen. Echter willen ze het bedrag dat beschikbaar is gesteld, nog niet vrijgeven. Gemeenten willen namelijk niet dat dit geld al op voorhand wordt uitgegeven. Wel hebben veel gemeenten aangegeven welk budget de zorgaanbieders in de jeugdzorg minimaal kunnen besteden volgend jaar. De gemeenten die achterlopen, dienen snel met die cijfers te komen en open kaart te spelen. Hoe dan ook is er veel onduidelijkheid en wordt er door gemeenten en jeugdzorginstellingen gepleit dat er snel duidelijkheid moet komen.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico