Eigen bijdrage liggeld ziekenhuizen geschrapt

In het lenteakkoord van April 2012 nam men afspraken over een aantal bezuinigingmaatregelen in de zorg. Deze vonden ook zijn toepassing in de basis zorgverzekering in 2013. Een van de maatregelen was bijvoorbeeld de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. Een andere maatregel was de eigen bijdrage die patiënten moesten betalen per ligdag in het ziekenhuis, namelijk 7.50 euro. Deze maatregel is tot heugenis van veel consumenten geschrapt, zo staat op de website van de rijksoverheid. Op 9 oktober werd hierover in de 2e kamer gestemd. Een meerderheid stemde tegen de maatregel.

Het is dus definitief van de baan: de eigen bijdrage vervalt dus helemaal. Dat is goed nieuws voor patiënten die lange tijd in het ziekenhuis liggen, zij zullen meer dan 100 euro kunnen besparen. Of er nog meer bezuinigingsmaatregelen zijn die worden teruggedraaid is onbekend. Wel is zeker dat het eigen risico zal gaan stijgen naar 350 euro.

Bron: Rijksoverheid

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico