Eerstelijns verblijf mogelijk nog niet in Zvw

Eigen bijdrage zorgverzekeringBrancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft in een brief aan Minister Schippers aan dat het organisatorisch niet mogelijk is om kortdurend eerstelijns verblijf al per 2015 in de Zorgverzekeringswet (Zvw) op te nemen en uit te voeren. Er zijn nog te veel onduidelijkheden rondom de uitvoering en uitgaven van eerstelijns kortdurend verblijf. Zorgverzekeraars hebben belangrijke deadlines in de planning gemist voor het geven van duidelijkheid rondom deze zaken. ZN pleit daarom nu voor uitstel van de overheveling van kortdurend eerstelijns verblijf naar de Zwv.

Op 30 juni werd door Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangekondigd dat kortdurend eerstelijns verblijf per 2015 zal worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zwv. Dit alles staat in kader van de bezuinigingen binnen de zorg.

Zoals het er nu naar uitziet zal kortdurend eerstelijns verblijf echter deel moeten blijven uitmaken van de huidige AWBZ. Een andere waarschijnlijke optie is dat de zorgvorm wordt overgeheveld naar de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Begin 2016 zou alles weer overgaan naar de Zorgverzekeringswet.

Wat is kortdurend eerstelijns verblijf?

Met kortdurend eerstelijns verblijf worden patiënten bedoeld die die na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk medische zorg nodig hebben in een verpleeghuis, omdat zij medisch gezien nog niet naar huis kunnen en zelfstandig kunnen functioneren.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico