Dagbesteding en begeleiding definitief naar gemeenten

dagbesteding wmoVandaag heeft de eerste kamer ingestemd met het overhevelen van bepaalde zorgtaken naar de gemeenten. Het gaat hier om de dagbesteding en begeleiding van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Op dit moment valt alleen de huishoudelijke zorg voor deze groep mensen onder de verantwoording van de gemeente. Dat gaat per 2015 veranderen. De genoemde AWBZ taken zullen worden overgeheveld naar de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) die door de gemeentes worden georganiseerd. ZorgKeus.nl publiceerde eerder al een uitgebreid overzicht van de wijzigingen.

De plannen voor het overhevelen van de zorgtaken lagen al langer op tafel, maar zijn dus nu officieel goedgekeurd door de eerste kamer. Door de overheveling zouden gemeenten beter maatwerk leveren aan hulpbehoevenden en kunnen zij veel langer thuis blijven wonen. Ook de kosten kunnen omlaag.

Er was eerder vanuit D66, ChristenUnie en SGP veel kritiek om de maatregelen, maar die is inmiddels weggenomen omdat er 360 miljoen euro meer wordt vrijgemaakt dan eerder het geval was. De bedoeling is om hiermee mantelzorgers te ontlasten.

Eerder werd ook al bekend dat verzekeraars er een aantal belangrijke AWBZ taken bijkregen, namelijk rondom de persoonlijke verzorging en verpleging.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico