Compensatie eigen risico in 2013

Zoals je ongetwijfeld hebt gehoord zal het eigen risico worden verhoogd van 220 naar 350 euro in 2013. Dit minimum jaarlijkse bedrag geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder. Dit zal betekenen dat mensen zelf een bedrag moeten bijdragen per jaar – tot maximaal 350 euro – voor de meeste soorten zorg. Uitzonderingen zijn: de huisarts, kraamzorg en verloskundige zorg. De zorgverzekering wordt hierdoor duurder, de overheid kan hiermee echter wel het nodige geld besparen op de sterk stijgende zorgkosten.

Gelukkig wordt er in sommige gevallen financieel gecompenseerd voor de stijging van het eigen risico in 2013. Zo gaat de zorgtoeslag voor lagere inkomens omhoog, waardoor zij in feite weinig of niet worden getroffen door de stijging van het eigen risico. Ook chronisch zieken hoeven zich in feite geen zorgen te maken. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan hierover meer informatie geven op hun website. Zo kunt u snel zien of je recht hebt op compensatie. Voorwaarde is wel dat het CAK kijkt naar welke geneesmiddelen u heeft gebruikt over de afgelopen jaren. Meer informatie over compensatie is te vinden op websites van de rijksoverheid en het CAK.

Zorgvergelijker 2017

Geboortedatum
Eigen risico